Holmen Västra Brännskär i Järsö, Lemland

Holmen är ca 1,8 ha och har omväxlande natur och skyddade hamnplatser.
Ca 300 m till Norråkers båthamn och ca 8 km Östra Hamnen i Mariehamn.
 

BESKRIVNING

Västra Brännskär är ca 1,8 ha  och är ett outbrutet område från fastigheten Bergtorp 1:95 i Jersö, Lemland.
Fastighetsbeteckning: 417-408-1-95.

På holmens östra och norra sida finns vackra, relativt högt belägna vistelsevänliga bergspartier.
Den västra stranden är mera flack och stenig och i söder är det till en del vass.
Holmen är förutom i de bergbundna delarna skogbevuxen.

I försäljningen ingår andelar i de samfällda områdena:
876:7
876:17
876:16
876:4.
Andelens storlek i de samfällda områdena är enligt areal.
Områdenas placering visas på bifogade kartor.

Till Norråkers båthamn är det ca 300 m och till
Östra Hamnen i Mariehamn är det ca 8 km. 

Fakta

Kommun: Lemland
Fastighetsbeteckning: 417-408-1-95
Areal: 1,8 ha
Kostnader: Kostnaderna för köpebrev (250 €), köpvittnesarvode (120 €), lagfartskostnader, lantmäterikostnader (1240 €) samt överlåtelseskatt (4% av köpesumman) betalas av köparen.
Utgångspris: 120 000€

Karta

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!