Holmen Getskär i Seglinge

Objektet har stängt

Holmen Getskär och invidliggande grund söder om Seglinge.
Andelar i samfällda områden.

Getskär ligger ca 4km söder om fasta Seglinge. Holmen och intilliggande grund är
totalt ca 6 ha. Holmen är bergbunden med litet inslag av träd.

Holmens västra sida ligger oskyddad men med vacker utsikt ut över öppna vatten,
medan den östra sidan har ett mera skyddat läge.
Getskär tillhör fastigheten Kärrskil 8:39. 

Fakta

Kommun: Kumlinge
Fastighetsbeteckning: Outbrutet område från Kärrskil, 295-405-8-39.
Areal: ca 6 ha.
Samfällda områden: I försäljning ingår 1 % av moderfastighetens andelar i samfällda områden.
Gravationer: Finns icke.
Tillträde: Omgående vid köpslut.
Kostnader: Köpare svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande ( 250 € ), offentliga köpvittnets bestyrkande ( 120 € ), lagfartens utverkande, lantmäterikostnader (1530€) samt för utgående överlåtelseskatt ( 4 % av köpesumman )
Utgångspris: 35 000€

Karta

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!