Holmar i Kökar

Fastighet med flera holmar/klackar och andelar i samfällda områden ca tre kilometer söder om Korsö i Kökars södra skärgård.

Fastigheten består av ett antal holmar och klackar om sammanlagt 5,55 hektar, belägna ca 3 km söder om Korsö i Kökars södra skärgård. Största holmarna är s.k. Fölskärshäran om ca 3,6 ha och s.k Kalsör om ca 1 ha. Resterande holmar utgörs av mindre klackar.

Holmarna är till sin karaktär karga och lämpar sig ex. som skytteholmar.

Andelar i byns samfällda vattenområde (876-1) och i samfällda hamnplats (876-4) medföljer försäljningen.

 

 

Fakta

Kommun: Kökar
Fastighetsbeteckning: Fastigheten Jönsas RNr. 8:14 i Karlby, Kökar (318-404-8-14).
Planesituation: Ej planerat
Areal: 5,555 hektar
Samfällda områden: Ja
Gravationer: Fastigheten överlåts fri från gravationer.
Tillträde: Omgående efter köpslut
Kostnader: Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (250 euro), det offentliga köpvittnets arvode (120 euro), sökande av lagfart samt för överlåtelseskattens erläggande (4 % av köpesumman).
Utgångspris: 25 000 €

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!