Holmar i Brändö

Stängningsdatum: 2018-05-23

Ca 2,5 ha fördelat på 4 skiften belägna ca 0,5 km väster om Baggholma och ca 2 km sydväst om Ramsholm.

BESKRIVNING

Fastigheten är enligt fastighetsregistret 2,530 ha stor och består av 4 holmar. Ca 0,5 km väster om Baggholma hittar man 3 av dessa skiften, en större holme och två mindre klackar, som med tidens gång gjort att de i dagsläget sitter ihop.

Holmen är ca 200 meter lång och 100 meter bred och utgörs på östra sidan av skogsbestånd som nere vid vattnet övergår till stenstränder.

På södra och sydöstra sidan finns flacka, vistelsevänlig klippor och här finns även skyddade vikar med möjlighet till småbåtshamn. Fin utsikt över Ramsholms fjärden.

Västra och norra sidan av holmen utgörs av branta berg och glest trädbestånd. 

De två mindre klackarna, som enligt fastighetsregistret räknas som egna skiften, nås till fots och ligger på holmens östra respektive södra sida.

Den andra holmen ligger ca 2,1 km sydväst om Ramsholm och är ca 60 meter bred och 100 meter lång. Holmen utgörs mestadels av skog, men i norr och väster finns en del klippor och nere mot vattnet finns mestadels stenstränder som delvis är vassbevuxna. Mot viken i sydost erbjuds ett lugnt läge.

 

Fakta

Kommun: Brändö
Fastighetsbeteckning: Ramsholms örarna RNr 2:30, Brändö (35-402-2-30).
Areal: Ca 2,5 ha
Samfällda områden: Andelar i samfällda land– och vattenområden medföljer försäljningen.
Gravationer: Fastigheten överlåts fri från allehanda gravationer.
Tillträde: Omgående efter köpslut
Kostnader: Köpare svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (250 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), lagfartens utverkande samt för utgående överlåtelseskatt (4% av köpesumman).
Utgångspris: 15 000 €

Karta

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!