GDPR - Policy för hantering av personuppgifter

Inom alla våra verksamhetsområden behandlar Mäklarhuset Åland Ab personuppgifterna i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen...

Inom alla våra verksamhetsområden behandlar Mäklarhuset Åland Ab personuppgifterna i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen och i de lagar samt branschspecifika rekommendationer som reglerar respektive verksamhetsområde.

Personuppgifterna inhämtas från kunden själv och de parter som kunden befullmäktigar samt från offentliga register som förs av myndigheter och kreditupplysningsföretag. Personuppgifter från annat håll inhämtas enbart med stöd i lagrum.

Vi lämnar inte ut sekretessbelagda personuppgifter till obehöriga utan fullmakt eller stöd i lag.

Vi hindrar obehöriga att få tillgång till kunduppgifter genom anlitande av seriösa och etablerade leverantörer av ITsystem och –plattformar med behörighetskontroll, brandväggar och nätsäkerhet. Fysisk tillgång förhindras genom låst och brandskyddad arkivering samt genom destruktion av obehövliga dokument.

Ni har rätt att få granska de personregisteruppgifter som gäller Er själv och kräva att felaktig, obehövlig, bristfällig eller föråldrad uppgift korrigeras.

Personuppgifter (e-postadress) för direkt marknadsföring används enbart i form av vårt nyhetsbrev gällande fastighetsförmedlingsverksamhetens försäljningsobjekt. Nyhetsbrevet prenumereras av kunden själv och kan enkelt avbeställas via vår hemsida eller genom kontakt. 

Fakta

Kommun: Mariehamn

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!