Gästhemsverksamhet i Mariehamn

Välbesökta och inarbetade gästhemmet Övernäsgården med 15 uthyrningsstugor och 21 uthyrningslägenheter i ett svagt sluttande österläge ner mot vattnet bjuds nu ut till försäljning.
För prisuppgifter och utförligare upplysning, vänligen kontakta mäklaren.

 

BESKRIVNING

På ett strandnära område på bekvämt promenadavstånd till Mariehamns centrum finns turistanläggningen Övernäsgården med 15 olika uthyrningsstugor, 4 skilda radhus med totalt 21 olika uthyrningsrum, strandbastu, matsal med anslutande restaurangkök samt gillestuga.

Verksamheten bedrivs på ett 16 508 m2 stort tomtområde som turistanläggningens ägare arrenderar (hyr) av Mariehamns stad.

Uthyrningsstugorna ligger utplacerade i ett svagt östersluttande område mot stranden. Stugorna är uppförda på plintgrunder och de har målade träfasader och plåttak. Vissa av stugorna är uppförda i stock och vissa är utförda som platsbyggen i lösvirkeskonstruktioner.

Stugorna inrymmer 4–6 bäddplatser och de är utrustade med egen toalett, lavoar och dusch. Stugorna uppvärms med direkt elvärme.

Intill den lilla verandan finns uteplats med trädgårdsmöbel för härliga stunder utomhus och från de flesta av stugorna har man viss sjöutsikt.

Radhusen, 4 till antalet, är placerade nära varandra och med reception och matsal inom bekvämt avstånd. Radhusen är bekvämt uppförda i ett våningsplan och de erbjuder totalt 21 gästrum med 2-4 bäddar.

Huvudbyggnadens rum erbjuder toalett och dusch i korridorerna medan annexens gästrum har toaletter på rummen. Matsal och kök inryms i huvudbyggnaden. Gästrummen är lättillgängliga och är varmbonade.

Matsalen med anslutande gillestuga kan dukas för ett 60-tal gäster med bekväm sittning i ljusa utrymmen med stora fönsterpartier. I anslutning finns ett komplett, välfungerande restaurangkök.

Gillestugan har öppen spis och lämpar sig mycket väl för gruppsammankomster, enskilda möten etc. Intill radhusen finns platser för uteservering, grillplats samt område för förströelse.

I huvudbyggnaden finns olika förråd och utrymmen för förvaring av olika slag. Underhållet av byggnaderna är omskött och här kan nämnas att man under 2016 och 2017 bland annat förnyat ett betydande antal fönster och fönsterkarmar i radhusen.

Radhusen uppvärms med vattenburen centralvärme från anläggningens värmecentral som eldas med oljepanna. Vatten och avlopp är anslutna till Mariehamns stads vatten- och avloppsledningsnät.

Tomtområdet hålls i parktillstånd med gräsmattor, buskar och träd som ger en lummig prägel på området. Vid stranden, med sin långgrunda och barnvänliga sandstrand, finns brygga och en strandbastu som kan hyras av anläggningens gäster.

Bilburna gäster har rymliga parkeringsmöjligheter, dels intill receptionen och dels på en anvisad plats intill uthyrningsstugorna.

Övernäsgården är belägen på bekvämt avstånd från Mariehamns centrum med väl utbyggd lokal busstrafik, gång- och cykelbanor och med ett nära avstånd till färjeterminaler, affärer, sportanläggningar, badhus och servicepunkter.

 

VERKSAMHETEN

Övernäsgården är väl inarbetad och den har en god beläggning under säsongen och många gäster och grupper som är återkommande stamgäster. Anläggningen är välbesökt av idrottsgrupper, fisketurister, lägerskolor, pensionärssällskap och familjer på ferier.

Övernäsgården Ab har en årsomsättning som för 2017 uppgick till 282 001 € och som då lämnade en rörelsevinst om 17 013 € före finansiella intäkter och kostnader. Anläggningen sysselsätter i medeltal 5 personer under högsäsong maj-september. Under vintern är anläggningen stängd.

Arrenderätten till tomtområdet är i kraft till den 20 april 2031. Vid arrendetidens utgång kan innehavaren förhandla med arrendegivaren Mariehamns stad om en förlängning av avtalet. Arrendesumman utgjorde 6 869 € för år 2018. Arrendesumman är bunden till index och justeras årligen i förhållande till förändring i index.

Strandområdet där bastun är placerad och där badstranden finns är beläget utanför arrendeområdet men det får med Mariehamns stads godkännande användas för Övernäsgårdens verksamhet. Då arrendetiden upphör skall emellertid bastubyggnaden flyttas bort av Övernäsgårdens ägare.

 

FÖRSÄLJNING

Försäljningen omfattar hela aktiestocken i Övernäsgården Ab innefattande byggnader, anläggningar, anslutningsavtal, allt lösöre som finns i stugor, radhusbyggnader, matsal, kök och förrådsutrymmen som är att hänföra till verksamheten samt bolagets skulder och tillgångar.

Nuvarande ägare till Övernäsgården ombesörjer en betydande del av anläggningens logiförsäljning på egen hand men har också ett gott och långvarigt samarbete med resebyrån Ålandsresor.

Anläggningen har stängt för hösten 2019 men bokningar tas emot kontinuerligt för inkommande säsong med hopp om en god beläggning redan vid inledningen av 2020.

Tillträde kan om så önskas ges redan till kommande säsongsöppning eller enligt önskemål.

För närmare upplysningar och överenskommelse om visningar och presentation av anläggningen kan Mäklarhuset Åland Ab/Markus Malmberg kontaktas.

 

Fakta

Kommun: Mariehamn
Fastighetsbeteckning: 478-22-2-2
Planesituation: Detaljplanerat kvartersområde för härbärgerings– och turiständamål.
Tomtareal: 16 551 m2 arrendetomt
Värmesystem: Radhusen värms upp med vattenburen centralvärme från oljepanna. Stugorna värms upp med direkt elvärme.
VA-system: Anslutet till det kommunala vatten– och avloppsledningsnätet.
Samfällda områden: Ingen andel
Tillträde: Enligt överenskommelse
Visning: Enligt överenskommelse
Kostnader: Köpare svarar för kostnaderna för aktiernas registrering, inskrivning av legorätten samt för erläggande av överlåtelseskatt om 1,6 % av köpesumman.
Utgångspris: Diskuteras med mäklaren.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!