Gästhemsbyggnader vid Smartpark i Eckerö

I anslutning till långgolfbanan och den nyöppnade familjeparken Smartpark i Kyrkoby, Eckerö, finns dessa två trivsamma gästhemsbyggnader vilka gemensamt erbjuder ett drygt 40-tal bäddplatser.

LÄGE

Tomten utgör ett sammanhängande område vilket gränsar till allmänna landsvägen. Områdena består dels av gräsmattor, gemensam grusad parkeringsplan samt en boulebana.

GÄSTHEM I

Gästhem I är en äldre mangårdsbyggnad som är uppförd i stock på en torpargrund i natursten. Ytterfasaderna är utförda i målad träpanel och yttertaket är ett tegeltak. Byggnadsytan är ca 160 m2. Gästhemmet är uppfört i två våningar och det är renoverat med avsikt att driva gästhem. Gästhemmet är fullständigt varmbonat och det uppvärms med elvärme till radiatorer. Anslutet till kommunalt vattenledningsnät och till kommunens avloppsledningsnät. Gästhemmet inrymmer 10 st gästrum, 7 st x 2 personer + 3 st x 4 personer = 26 bäddar.
I nedre våningen finns utöver gästrummen veranda med furugolv, wc/duschrum samt toalett. I övre våningen finns utöver gästrummen 2 st wc/duschrum.

GÄSTHEM II

Gästhem II är en äldre mangårdsbyggnad som är uppförd i stock på gjuten sockel. Ytterfasaderna är klädda med målad träpanel och yttertaket med falsat plåttak. Byggnadsytan är ca 113 m2. Gästhemmet är uppfört i två våningar och det är renoverat med avsikt att driva gästhem. Gästhemmet är fullständigt varmbonat och det uppvärms med elvärme till radiatorer. Anslutet till kommunalt vatten- och avloppledningsnät. Gästhemmet inrymmer 8 st gästrum, 6 st x 2 personer + 2 st x 4 personer = 20 bäddar.  I nedre våningen finns rymlig hall samt 2 x wc/duschrum och på vindsvåningen finns 2 x wc/duschrum.

ALLMÄNT

Vardera byggnader är renoverade till trivsam allmogestil. Ställvis finns gamla plankgolv bevarade i vissa rum och furupanel är vanligt förekommande. I vissa gästrum finns gamla vedspisar bevarade (används icke).Gästhemmen är inredda med gemensamma sittplatser för umgänge.

INREDNING

Gästhemsbyggnaderna överlåts med samtliga inventarier.

ANDELAR

El-, vatten- och avloppsanslutningar ingår.

BOULEBANA

På fastigheten Trekanten Rnr 10:13 finns en boulebana, som ingår i försäljningen.

 

Fakta

Kommun: Eckerö
Fastighetsbeteckning: Del av Grägges II lägenhet Rnr 7:12, del av Lönnebo lägenhet Rnr 7:5 och Trekanten lägenhet Rnr 10:13 samtliga i Kyrkoby, Eckerö
Tomtareal: Arealen på tomtområdena är ca 7 100 m² + 2 330 m²+ 3 414 m², totalt ca 12.844 m²
Samfällda områden: Inga andelar
Tillträde: Omgående efter köpslut.
Visning: Enligt överenskommelse.
Kostnader: Köparen svarar för upprättande av köpebrev, offentliga köpvittnets bestyrkande, utverkande av lagfart samt för utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman).
Utgångspris: 290 000 €

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!