Gårdsfastighet i Bengtsböle, Lemland

Trevlig äldre gårdsmiljö med bostadshus, ladugård, bagarstuga och förråd med jordkällare. 6,2 hektar. Nära matbutiker och kommunal service.

BOSTADSHUSET

Bostadshuset är uppfört i 1½ plan ca 1922 i liggande timmer på torpargrund (farstukvisten sannolikt uppförd i lösvirke). Fasaderna är klädda med plåt (på äldre träpanel) och yttertaket är ett mansardtak klätt med falsad plåt, sannolikt original.
Bostadshusets uppskattade byggnadsyta är ca 55 m² och inrymmer i entréplanet kall farstukvist, äldre badrum/wc, sovkammare, vardagsrum, matsal, kök och hall. Vindsplanet inrymmer hall, två sovkammare, allrum samt snedskrubbar och oinrett vindsutrymme.
Äldre tidstypiska detaljer såsom vedspisar och kaminer finns bevarade och bidrar till en trevlig karaktär. Ytskikten består i huvudsak av spännpapp på väggarna och plastmattor på golven.
Badrummet/toaletten har inte använts under modern tid och bör förnyas för att uppfylla dagens standard.
Bostadshuset har senast använts som permanent boende under 1990-talet, de senaste ca 20 åren har fastigheten använts som fritidsboende. 
Delar av elsystemet har förnyats under modern tid, i övrigt har inte några moderniseringar utförts under senare tid. 
Byggnaden har omfattande renoverings– och moderniseringsbehov.

 

TEKNIK

Bostadshuset uppvärmning sker genom direktverkande el till radiatorer. 
De i huset befintliga spisarna är inte funktionsdugliga, skorstenen bör förnyas och spisarna bör genomgås innan användning.
Vatten erhålls idag från egen brunn, med okänd kvalitet, kommunalt vatten leder över tomtens västra del. Avloppssystemet är inte godkänt och bör förnyas.
Fönstren är äldre tvåglasfönster och ventilationen sker via självdrag. 

 

ÖVRIGA BYGGNADER

Bagarstugan fungerar i dag som snickarbod. Bagarstugan är uppförd i ett plan på torpargrund med fasader klädda med ribbad träpanel under korrugerat plåttak. Den äldre vedspisen finns kvar.
Ladugården är delvis timrad och delvis uppförd i lösvirke. Invändigt inryms lada, djurstall, förråd och skulla. I stall och förråd är golven gjutna. I byggnaden finns även utedass.
Praktisk förrådsbyggnad finns också uppförd på fastigheten. Förrådet är uppförd på murad (potatis)källare och i anslutning finns också garagedel under snedtak.  

 

FASTIGHETEN

Fastigheten är ca 6,2 hektar och består utöver gårdsmiljön om ca 1 hektar dessutom av ca 5 hektar äldre ängs– och skogsmark som under modern tid använts som betesmark. Området är bevuxet med björkskog med inslag av gran. Delar av den östra delen utgör barrträdsbunden skogsmark.  
Fornlämningar finns i fastighetens västra och östra delar. 
Fastigheten är belägen på generalplanerat glesbebyggelseområde. Minimistorlek för ny tomt med byggnadsrätt är 2 hektar.
Inom bekvämt cykel-/gångavstånd till Söderby finns skolor och daghem. Avståndet till närmsta matbutik är ca 1,7 km. På andra sidan Lemlandsvägen finns Bengtsböle sportfält.
Avståndet till Mariehamn är ca 13 km.

 

ÖVRIGT

Besiktningshuset Ab/Johannes Wikblom har utfört överlåtelse– och fuktbesiktning samt energideklaration av bostadshuset. 
Protokollen erhålles på begäran från mäklaren.
Det i byggnaderna befintliga lösöret medföljer vederlagsfritt försäljningen.

 

Fakta

Kommun: Lemland
Fastighetsbeteckning: område från 417-401-1-9 Norrängen, Bengtsböle, Lemland
Tomtareal: 6,197 hektar
Våningsyta: ca 55 m² (byggnadsyta)
Byggnadsår: ca 1922
Byggnadsmaterial: Stock
Grund: Torpargrund
Fasad-/takmaterial: Plåt/plåt
Värmesystem: El
VA-system: Egen brunn, ej godkänt avlopp
Energibesiktigat: Energiklass B.
Besiktning: Ja, Besiktningshuset Ab/ Johannes Wikblom
Adress: Lemlandsvägen 1390, 22610 Lemland
Samfällda områden: Finns ej
Gravationer: Överlåts gravationsfritt
Tillträde: Omgående
Visning: Enligt överenskommelse
Kostnader: Köpare svarar för kostnader för köpebrev (250 €), det offentliga köpvittnets bestyrkande av köpebrevet (120 €), lagfartens utverkande samt för överlåtelseskatt om 4 % av köpesumman. OBS! Köpare som är mellan 18-39 år och köper sin första bostad (minst hälften) är befriade från överlåtelseskatt för tomtområde om 1 hektar (.
Utgångspris: 100 000 €

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!