Fritidstomter i Rörstorp, Lemland

Två obebyggda fritidstomter intill utbyggda vägområden och från bägge tomter har man utsikt mot Lumparn.

Tomterna angränsar till vidsträckta parkområden som består av ängsområden som är bevuxna med lövskog i parkställning.

Stranden bibehålls som parkområde och kan således inte exploateras och ger god möjligheter till bad och rekreation vid en långgrund barnvänlig sandstrand.

Inom planområdet finns en för tomterna gemensam planerad båtupptagningsplats (beteckning TB).

Vägområdena är färdigt utbyggda med grusbeläggning.

 

Den kommunala vattenledningen ansluter till bägge tomtområden och elströmmen är dimensionerad för anslutning till bägge tomter.

Avloppsledningsnät finns inte utbyggt inom området varför det således är envars skyldighet att ombesörja utbyggnad av dessa anläggningar enligt eget behov och i enlighet med kommunens anvisningar.

Byggnadsplanen medger inte att tomterna utbyggs för fast bosättning.

 

Tomt 1.         Tomt nr 3 i kvarter 3 vilken är 4.470 m² stor. Tomtområde som består dels av skogsmark för att mot öster övergå mot mera bergsbundet område. Barrskogsbeståndet är avverkat och nu är tomten bevuxen med i huvudsak lövträd i parkställning. Sjöutsikt mot nordväst.

Utgångspris: 25.000 €

 

Tomt 2.         Tomt nr 4 i kvarter 3 vilken är 4.378 m²  stor. Tomtområde som består i huvudsak av skogsmark. Barrskogsbeståndet är av verkat och nu är tomten bevuxen i hu vudsak med lövträd i parkställning. Sjöutsikt mot nordväst.

Utgångspris: 25.000 €

 

Fakta

Kommun: Lemland
Planesituation: Planerat område för fritidsbebyggelse.
Tomtareal: 4 378 m², 4 470 m² och 6 355 m²
Byggnadsrätt/utnyttjad: Tomterna får bebyggas med 120 m² stor byggnad i 1½ plan. Därtill får man uppföra icke isolerade garage- eller liderutrymmen om 40 m² vilket icke inräknas i våningsytan.
Samfällda områden: Ingen andel.
Gravationer: Försäljning sker fri från gravationer.
Tillträde: Omgående efter köpslut.
Kostnader: Köparen svarar för offentliga köpvittnets arvode för bestyrkande av köpebrev, utverkande av lagfart, utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) samt för lantmäterikostnader.
Utgångspris: 25.000 € - 30 000 €

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!