Fritidsbostad, Kyrkoby, Eckerö

Objektet har stängt

Fastighet om 3 910 m² bebyggd med fritidsbostad i nöjaktigt skick vid
Norrvägen i Kyrkoby, Eckerö i nära anslutning till familjepark och golfbana.

FRITIDSBOSTADEN

Fritidsbostaden är ca 30 m² och uppskattas vara uppförd kring 1970-talet. Den är uppförd i ett plan i lösvirke på torpargrund. Fasaderna är klädda med träpanel och taket av plåt.

Stugan saknar tekniska anslutningar och har ett stort allmänt renoveringsbehov.

El och kommunalt vatten finns i närområdet.

TOMTOMRÅDE

Tomten är i huvudsak i naturtillstånd. Genom fastigheten löper Norrvägen. I öster och norr finns bebyggda fastigheter vilken den östra har vägrätt över fastighetens södra del.

I väster angränsar fastigheten mot golfbana.

På västra sidan om vägen finns garagebyggnad som bedöms vara i mycket dålig kondition.

VÄGBESKRIVNING

Strax innan Smartpark (i färdriktning Mariehamn-Eckerö) sväng norrut  in på Norrvägen. Följ vägen i ca 1 km och ni har fritidsbostaden på höger sida.

Fakta

Kommun: Eckerö
Fastighetsbeteckning: Villa Albatross Rnr 10:14, Kyrkoby, Eckerö (43-403-10-14)
Planesituation: Glesbebyggelseområde utan plan.
Tomtareal: 3 910 m²
Byggnadsår: Troligtvis 1970-talet
Byggnadsmaterial: Troligtvis lösvirke
Grund: Torpargrund
Fasad-/takmaterial: Trä/Plåt
Värmesystem: Finns ej
VA-system: Finns ej
Adress: Norrvägen 22270 Eckerö
Samfällda områden: Finns inte.
Gravationer: Överlåts fritt från gravationer
Tillträde: ca 1 månad efter köpslut
Visning: Enligt överenskommelse
Kostnader: Köpare svarar för det offentliga köpvittnets bestyrkande av köpebrevet (120 €), lagfartens utverkande samt för överlåtelseskatt om 4 % av köpesumman.
Utgångspris: 10 000 €

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!