Del av holmen Ryssö i Saltvik

Objektet har stängt

Outbrutet område om ca 8,5 ha högt beläget med bergbunden markkaraktär och med vacker havsutsikt i österläge.

BESKRIVNING

Skiftet utgör  ett outbrutet område om ca 8,5 ha av fastigheten Östergårds 1:49 i Ryssö, Saltvik och finns beläget på öns östra del. Till sin karaktär är området mestadels bergbundet med inslag av gles tallskog. Vid vattnet är bergen till största delen branta men vid den södra delen blir området mer låglänt och kan lämpa sig fritidsbebyggelse.

Från området erhålls en vacker sjöutsikt över sundet mellan Ryssö och Ryssö ön och från dess högsta punkter kan man även skymta Flatöfjärden.

Försäljningen innefattar inte någon andel i samfällda vatten– och jordområden.

Ryssö ligger nära till hands från fasta Åland och från båthusviken i Kvarnbo är det enbart ca 850 meter till området. Antalet båtplatser här är dock begränsade och vid marknadsföringens inledande finns här inga lediga platser. Som närmsta kommunala båtplatser i Saltvik finns Karviken med 14 båtplatser och Hamnssundet med 19 båtplatser.

 

Fastighetsbeteckning: outbrutet område från 736-425-1-49.

 

KOSTNADER

Kostnaderna för köpebrev (250 €), köpvittnesarvode (120 €), lantmäterikostnader, lagfartskostnader samt överlåtelseskatt (4% av köpesumman) betalas av köparen.

Fastigheten överlåts på köparen fri från gravationer.

 

Fakta

Kommun: Saltvik
Fastighetsbeteckning: Outbrutet område från Östergårds RNo 1:9, Ryssö, Saltvik (736-425-1-49).
Tomtareal: Ca 8,5 ha
Samfällda områden: Ingen andel
Gravationer: Försäljningen sker fri från gravationer
Tillträde: Omgående efter köpslut
Kostnader: Kostnaderna för köpebrev (250 €), köpvittnesarvode (120 €), lantmäterikostnader, lagfartskostnader samt överlåtelseskatt (4% av köpesumman) betalas av köparen.
Utgångspris: 35 000 €

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!