Bostadstomter vid Smartpark i Kyrkoby, Eckerö

Tre stycken trevliga bostadsaktietomter i Bostads Ab Kyrkviken belägna på detaljplanerat bostadsområde intill nyöppnade familjeparken.

Tre stycken outbrutna tomter i Bostads Ab Kyrkviken utgörande tomt 1, 2 och 3 i kvarter 5.
Alla tre tomter är ca 1 100 m² stora och idag gräsbundna. 

Samhällstekniken är framdragen till kvarteret och köpare erlägger anslutningsavgifterna för el, vatten och avlopp enligt Eckerö kommuns fastslagen taxa.

Köp av aktie berättigar till tomt och kan således inköpas fritt oberoende av medborgarskap.
Enligt bolagsordningen berättigar aktie till tomt och uppfört bostadshus i 2 plan om totalt 114 m², i och med att tomterna är obebyggda krävs en ändring av gällande bolagsordning i de fall köpare avser att uppföra bostadshus av annan typ och storlek än de på bolagets tomter befintliga hus, den bifogade detaljplanen skall följas vid bebyggelse av tomterna.

Aktieägaren förvaltar och bekostar den egna tomten och bebyggelsen.

Enligt byggnadsplanen får på tomterna uppföras hus i två och ett halvt plan med en byggnadsrätt om 25 % av tomtens areal dvs. ca 275 m², dessutom får ekonomi– och garagebyggnad om maximalt 50 m² uppföras utöver byggnadsrätten. 
Bolagsvederlag om 25 €/månad utgår för varje tomt som täcker bokslutskostnader.

Fakta

Kommun: Eckerö
Fastighetsbeteckning: Outbrutna områden från Hassebo 5:19 i Kyrkoby by i Eckerö kommun. (43-403-5-19)
Tomtareal: Tomterna är ca 1 100 m² vardera.
Vederlag: 25 €/månad
Bolagslån: Skuldfritt bolag.
Typ: Bostadstomter i aktieform.
Gravationer: Överlåts fritt från gravationer.
Tillträde: Omgående efter köpslut.
Visning: Enligt överenskommelse.
Kostnader: Köparen svarar för utgående överlåtelseskatt samt för kostnader för överlåtelsens registrering och upprättande av överlåtelseskattenota (250 €). Överlåtelseskatten utgår enligt 2 % av köpesumman vilken erläggs i samband med köpesummans betalning.
Begärt pris:
10 000 €/tomt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!