Bostadstomter i Tosarby, Sund

Strandnära bostadstomter med vacker utsikt över Slottssundet och naturskönt läge på bekvämt avstånd till Godby centrum.

BOSTADSOMRÅDET

Området utgörs av 18 ha markområde varav ca 8 ha bevaras som park- och strövområde för de boende att nyttja.

Totalt finns det framtaget 16 bostadstomter avsedda för egnahemshus, radhus och kopplade hus. Området har indikativa tomtgränser vilket gör att ett flertal av tomterna kan anpassas efter köparens behov.
Till tomterna finns färdigt utbyggt vägnät samt el, fiber, vatten- och avloppsledningsnät.

Markområdet intill vattnet lämnas obebyggt och är avsett för badplats och småbåtshamn. Detta i kombination med det sjönära läget gör att flertalet av tomterna har kvällssol och sjöutsikt.

 

LÄGET

Från bostadsområdet är det till närmaste daghem ca 2 km. Skola, äldreomsorg och minilivs finns ca 5 km bort och till Godby centrum med matvarubutiker, idrottsanläggning och kommunalt serviceutbud såsom bank- och postkontor är det ca 10 km. Läget vid Slottsund kombinerar en stillsam tillvaro med all nödvändig service på nära håll.

 

BYGGSTART

Tomterna är sedan juli 2019 färdigställa och godkända för byggnation. Reservation av tomt är därför inte längre nödvändig utan för den som så önskar kan köpebrev skrivas omgående. 

Badstrand och brygga beräknas vara färdigställda 1 juni 2020.

 

För ytterligare information se

www.slottsund.ax

 

Fakta

Kommun: Sund
Planesituation: Detaljplanerat område
Tomtareal: 880 - 2860 m²
Byggnadsrätt/utnyttjad: e=0,2
VA-system: Kommunalt
Gravationer: Överlåts fritt från gravationer.
Tillträde: Omgående efter köpslut
Kostnader: KOSTNADER Köpare svarar för kostnader gällande köpebrev (250 €), lagfart, offentligt köpvittne (120 €), överlåtelseskatt (4% av köpesumman) samt för lantmäteriförrättning. Köpare erlägger anslutningsavgifter för vatten– och avlopp (till Sunds kommun) samt för el (till Ålands elandelslag).
Begärt pris:
14 - 40 €/m²

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!