Bostadstomt vid Norra Bergshöjden i Jomala

Egnahemshustomt i naturskönt läge vid Norra Bergshöjden i Sviby, Jomala.

BETECKNING

Tomt nr 4 i kvarter 42420 att utbrytas från Nybondas lägenhet RNo 3:105 (170-424-3-105) i Sviby by i Jomala kommun.

 

BOSTADSOMRÅDET

Bostadsområdet är förhållandevis nyligen etablerat med ett stort antal nybyggda egnahemshus och radhus. De inneboende är dels barnfamiljer men även äldre personer som har funnit sig tillrätta i området.

Inom området finns lekplats med gungor och klätterställning samt bollplan.

Gångavstånd till Maxinge köpcenter är endast ca 1 km och till Mariehamns centrum är det ca 4 km.

 

TOMTEN

Egnahemshustomtens storlek är 1 396 m².

Tomten har ett exploateringstal som är fastställt till 0,2. Det betyder att byggrätten är 279 m².

Tomten skall utbrytas ur del av Nybondas lägenhet RNo 3:105 (170-424-3-105) i Sviby by i Jomala kommun.

Gällande tomtens utbyggnad hänvisas till bestämmelserna i den fastställda byggnadsplanen samt till byggnadsinspektören i Jomala kommun.

 

TEKNIK

Kostnader för anslutning till Jomala kommuns
avlopps– och vattenledningsnät samt till centralantennbolag enligt Jomala kommuns taxa erläggs av respektive tomtköpare. Avgifterna uppkommer i samband med inkoppling.

 

PRIS

Bostadstomt nr. 4 1 396 m² 35 000 €

 

KOSTNADER

Köparen svarar utöver köpesumman för kostnader för köpebrevet upprättande (250 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), lagfartens utverkande, utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) samt för lantmäterikostnad.

 

TILLTRÄDE

Omgående efter köpslut.

Fakta

Kommun: Jomala
Fastighetsbeteckning: 170-424-3-105
Areal: 1 396 m²
Samfällda områden: Ingen andel
Gravationer: Försäljningen sker fri från gravationer
Tillträde: Omgående efter köpslut
Kostnader: Köparen svarar utöver köpesumman för kostnader för köpebrevet upprättande (250 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), lagfartens utverkande, utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman samt för lantmäterikostnad.
Utgångspris: 35 000 €

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!