Bostadstomt i Sviby, Jomala

Tomt om 2 050 m2 intill Norra Svibyvägen med sluttande österläge mot öppen åkermark. Befintligt bygglov som kan ändras efter ansökan.

BESKRIVNING

Bostadstomten har ett svagt sluttande österläge mot Svibyvägen och består till majoriteten av ängsmark och gammal betesmark. Gränsen mot Svibyvägen är ca 34 meter. Tomten lämpar sig väl som byggplats för egnahemshus.

Byggnämnden i Jomala kommun har den 30 maj 2018 beviljat byggnadslov för att uppföra ett egnahemshus på tomtområdet och detta beslut har vunnit laga kraft. Den som köper tomtmarken kan söka ändring av byggnadslovet om de ritningar som ligger till grund för byggnadslovet inte är förenligt med den planlösning på ett nytt hus som tomtköparen önskar utföra.

På tomtområdet finns även möjlighet att uppföra separat garagebyggnad mot skild ansökan om byggnadslov.

Infart till tomten sker från Svibyvägen på en redan befintlig bilväg på grannens fastighet enligt fastställt vägservitut som finns inskrivet i fastighetsregistret. Nyttjare av vägen bör delta i underhållskostnader.

Kommunalt vatten löper längs Norra Svibyvägen vid fastighetens östra gräns. Det kommunala avloppsnätet finns som närmast ca 250 meter från fastigheten. 

 

Fakta

Kommun: Jomala
Fastighetsbeteckning: Kvarnbacken Lägenhet RNo 3:95, Sviby, Jomala (170-424-3-95).
Planesituation: Detaljplan
Areal: 2 050 m2
Samfällda områden: Ingen andel
Gravationer: Försäljningen sker fri från gravationer
Tillträde: Omgående efter köpslut
Kostnader: Köpare svarar för kostnader för köpebrevets upprättande (250 €), det offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), lagfartens utverkande samt för erläggande av överlåtelseskatt (4 % av köpesumman).
Utgångspris: 40 000 €

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!