Bostadstomt i Finström

Ca 10.000 m2 stor bostadstomt i Bjärström. El och kommunalt vatten i närområdet. 

Det outbrutna området är ca 10.000 m2 i Bjärström, Finström. Området gränsar till allmän väg och är beläget i en sluttning med en höjdskillnad om ca 15 m. Området är bevuxet av gallrad tallskog och bergbundna områden.
I försäljningen ingår andel i samfällda land- vattenområden enligt areal.
 

El och kommunalt vatten finns i närområdet.
Området erhåller rätt till väg på moderfastighetens område. Större delen av vägrätten går längs befintlig väg och sista 100 m behöver väg byggas i flack öppen terräng där skogen är avverkad.
 

Fakta

Kommun: Finström
Fastighetsbeteckning: 60-405-7-33
Tomtareal: 10000 m2
Kostnader: Köpare står för kostnaderna för köpebrev (250 €), köpvittnesarvode (120 €), överlåtelseskatt 4 % av köpesumman, lantmäterikostnader (1210 €) och lagfartskostnader. I den befintliga vägen löser man in sig i byggnadskostnaderna till ett belopp om 2790 € och för den del som behöver byggas står köparen för byggnadskostnaderna.
Utgångspris: 10 000€

Karta

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!