Bostadstomt i Björby, Sund

Bostadstomt om 2 100 m² belägen i trevlig lantlig miljö invid Norra Sundsvägen i Björby, Sund. El och Bocknäs vatten i närområdet.

TOMTOMRÅDET

Försäljningsobjektet utgör fastigheten Björklund RNr. 1:1 i Björby by, Sunds kommun (771-402-1-1).

Fastigheten är 2 100 m² stor och belägen i trevlig och äldre, lantlig miljö invid Norra Sundsvägen 392 ca 200 meter öster om Sunds kommunhus.

Fastigheten är till sin karaktär bergsbunden, i öppen norrsluttning mot åkerområde. Tomten är i äldre naturtillstånd. Fastigheten är bebyggd med äldre bostadsbyggnad uppförd i liggande stock på stenfot/stenplint, byggnaden är i dåligt skick och i rivnings-/nedplockningsbehov.

I närområdet finns Bocknäs vattenledning och närmsta avstånd till eltransformator är ca 350 meter från fastigheten.

Fastigheten är belägen ca 10 km från centrala Godby och ca 23 km från stadsgränsen till Mariehamn.

 

ÖVRIGT

Försäljningsobjektet överlåts fri från allehanda gravationer (finns ej).

Tillträde sker omgående efter köpslut.

Andelar i samfällda land– och vattenområden finns inte.

Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (250 euro), det offentliga köpvittnets arvode (120 euro), sökande av lagfart samt för överlåtelseskattens erläggande (4 % av köpesumman).

 

Fakta

Kommun: Sund
Fastighetsbeteckning: Björklund RNr. 1:1 i Björby, Sund (771-402-1-1)
Planesituation: Glesbebyggelseområde utan byggnadsplanering
Tomtareal: 2 100 m²
Adress: Norra Sundsvägen 392
Gravationer: Överlåts fri från gravationer.
Tillträde: Omgående efter köpslut
Visning: Enligt överenskommelse
Kostnader: Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (250 euro), det offentliga köpvittnets arvode (120 euro), sökande av lagfart samt för överlåtelseskattens erläggande (4 % av köpesumman).
Utgångspris: 12 000 €

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!