Objekt till salu

Antal rum: 4 rum & kök + bastu
Storlek: Ca 116 m²
Utgångspris: 320 000 €
Våningsyta: Ca 120 m2 (bostadsyta) + anslutande garage
Tomtareal: 1 170 m2
Utgångspris: 120 000 €
Tomtareal: 16 551 m2 arrendetomt
Utgångspris: Diskuteras med mäklaren.
Våningsyta: Ca 260 m² (bostadsyta ca 220 m²)
Tomtareal: Ägotomt om 1 209 m²
Utgångspris: 285 000 €
Våningsyta: Ca 280 m² total våningsyta
Tomtareal: 1 024 m²
Utgångspris: 178 000 €
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 63,5 m²
Utgångspris: 107 000 € (Skuldfritt pris: 122 863,38 €)
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 51 m²
Begärt pris: 145 000 € (Skuldfritt pris: 147 205 €)
Antal rum: 3 rum & kök
Storlek: Ca 83 m²
Begärt pris: 212 000 €/lägenhet
Areal: Ca 17 700 m² outbrutet område.
Utgångspris: 305 000 €
Antal rum: 3 rum & kök
Storlek: Ca 142,9 m²
Utgångspris: 700 000 €
Antal rum: 2 rum + kök
Storlek: Ca 61 m²
Utgångspris: 170 000 €
Antal rum: 3 rum & kök + bastu
Storlek: Lägenhet 96 m², kontor/affärslokal 25 m²
Utgångspris: 330 000 € (Skuldfritt pris)
Utgångspris: För den västra tomten (markerad A): 33 000 € För den östra tomten (markerad B): 28 000 €
Antal rum: 2 rum & kök (öppen planlösning) + bastu
Storlek: Ca 55 m²
Utgångspris: 189 000 € (skuldfritt pris)
Antal rum: 5 rum & kök + bastu + garage samt wc/badrum i alla våningsplan
Storlek: Ca 233 m² (bostadsyta ca 150 m²)
Utgångspris: 310 000 € (skuldfritt pris)
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 63 m²
Utgångspris: 135 000 € (Skuldfritt pris 140 364 €)
Antal rum: 1 rum & kv - 4 rum & kv
Storlek: 28 m² - 68 m²
Begärt pris: 98 000 € - 193 800 € (se prospektet)
Tomtareal: 4 000 m² jordområde och 2,7 hektar vattenområde.
Utgångspris: 45 000 €
Våningsyta: ca 55 m² (byggnadsyta)
Tomtareal: ca 2,2 ha (ca 22 000 m²)
Utgångspris: 82 000 €
Våningsyta: Ca 140 m²
Tomtareal: 1 538 m²
Utgångspris: 305 000 €
Antal rum: 2 r+k
Storlek: Ca 59,5 m²
Utgångspris: 73 000 € (Skuldfritt pris: 109 984,92 €)
Våningsyta: Ca 168 m² (bostadsyta)
Tomtareal: Ägotomt om 1 400 m2
Utgångspris: 160 000 €
Tomtareal: 4 880 m²
Utgångspris: 87 000 €
Antal rum: 2 rum och kök
Storlek: ca 60 m²
Utgångspris: 120 000 € (skuldfritt 123 580 €)
Våningsyta: Ca 60m²
Tomtareal: 2 592 m²
Utgångspris: 155 000 €
Tomtareal: 814 m²
Utgångspris: 250 000 €
Våningsyta: Yttermått ca 10m x 20m
Tomtareal: 7300 m²
Utgångspris: 220 000 €
Antal rum: 2 rum & kokvrå
Storlek: ca 40 m²
Utgångspris: 155 000 € (Skuldfritt pris ca 158 700 €)
Antal rum: 3 rum och kök
Utgångspris: 192 000 - 202 000€
Antal rum: 3 r+k
Storlek: ca 73 m²
Utgångspris: 92 000 €
Antal rum: 3 & kök
Storlek: Ca. 67m²
Utgångspris: 154.900 (Skuldfritt pris: 159.058 €)
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 53 m²
Utgångspris: 88 000 € (Skuldfritt pris ca 118 291,61 €)
Antal rum: 2 r+k
Storlek: Ca 59 m²
Utgångspris: 80 000 € (Skuldfritt pris: 114 788,38 €)
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 63 m²
Utgångspris: 117 000 € (Skuldfritt pris)
Våningsyta: Yttermått ca 10,5m x 9m
Tomtareal: 4100 m²
Utgångspris: 120 000 €
Våningsyta: Boyta ca 170 m² (byggnadsyta ca 280 m²)
Tomtareal: Ca 1 056 m²
Utgångspris: 310 000 €
Våningsyta: Ca 316 m² (restaurang) + ca 120 m² (personalbostäder)
Tomtareal: 3 740 m² + 1 178 m²
Utgångspris: Diskuteras med mäklaren.
Tomtareal: 3337 m²
Utgångspris: 80 000 €
Areal: Totalt 1,19 ha.
Utgångspris: 12 000 €
Antal rum: 2 r+kv
Storlek: Ca 40 m²
Utgångspris: 160 000 € (Skuldfritt pris: 163 730 €)
Tomtareal: Arealen på tomtområdena är ca 7 100 m² + 2 330 m²+ 3 414 m², totalt ca 12.844 m²
Utgångspris: 290 000 €
Våningsyta: Ca 140 m²
Tomtareal: 3250 m²
Utgångspris: 255 000 €
Våningsyta: Ca 300 m²
Tomtareal: 4 130 m²
Anbud: Prisuppgifter tillhandahålls av mäklaren
Våningsyta: Ca 120 m² (byggnadsyta)
Tomtareal: 17 690 m² + 2 110 m² = 19 800 m²
Utgångspris: 78 000 €
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 55 m²
Utgångspris: 130 000 € (skuldfritt pris ca 133 605 €)
Tomtareal: 4 300 m²
Anbud: Prisuppgifter tillhandahålls på begäran av mäklaren.
Våningsyta: Total lägenhetsyta om ca 86,7 m²
Tomtareal: 12 009 m²
Utgångspris: 220 000 €
Våningsyta: Totalt ca 205 m² inkl. sluttningsplan.
Tomtareal: 10 000 m² (7 200 m² land och 2 800 m² vattenområde)
Utgångspris: 245 000 €
Antal rum: 3 r+k
Storlek: ca 82 m²
Utgångspris: 355 000 € (Skuldfritt pris: 362 650 €)
Våningsyta: Ca 150 m² (yttermått), uppvärmd yta exklusive garage ca 100 m².
Tomtareal: 2 600 + 1 490 m2
Utgångspris: 120 000 €
Våningsyta: Ca 176 m².
Tomtareal: Egen tomt om 805 m².
Utgångspris: 255 000 €
Antal rum: 3 rum & kök
Storlek: Ca 115 m² (bostadsyta ca 90 m²)
Utgångspris: 185 000 € (skuldfritt pris)
Antal rum: 3 rum och kök
Storlek: Ca 81 m²
Utgångspris: 130 000 € (skuldfritt pris ca 141 330,06 €)
Tomtareal: 3 200 m²
Utgångspris: 65 000 €
Utgångspris: 19 800 €
Båtplats: Kan köpas till.
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 49,5 m²
Utgångspris: 79 500 € (skuldfritt pris)
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 49,5 m²
Utgångspris: 82 000 € (Skuldfritt pris)
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 56 m²
Utgångspris: 110 000 € (skuldfritt pris ca 116 417,69 €)
Antal rum: 3 rum & kök
Storlek: 76,6 m²
Utgångspris: 140 000 €
Tomtareal: 2,437 ha
Utgångspris: 30 000 €
Våningsyta: Byggnadsytan är 36,9 m² och bostadsytan är 34,1 m².
Tomtareal: 2 490 m²
Utgångspris: 60 000 €
Våningsyta: ca 66 m²
Tomtareal: 6 910 m²
Utgångspris: 35 000€
Tomtareal: 5.940 m²
Utgångspris: 440 000 €
Våningsyta: Ca 119 m² (bostadsyta)
Tomtareal: Ca 7,7 ha
Utgångspris: 85 000 €
Utgångspris: 25 000 €
Utgångspris: 15 000 €/tomt
Våningsyta: 128,5 m² + källare om 71 m² och garage om 25 m²
Utgångspris: 65 000 € (Skuldfritt pris: 128 792,76 €)
Antal rum: 2 rum & kök - 3 rum & kök
Storlek: 2 r+k 67,4 m² och 3 r+k 99,1 m²
Begärt pris: Skuldfria priser mellan 232 000 € - 571 000 €, med låneandel priser mellan 72 102 € - 280 468 €
Antal rum: 2 rum & kokvrå - 4 rum & kök
Storlek: 40 m², 57 m², 81 m² (takvåning) samt 97 m²
Begärt pris: 193 800 €
Antal rum: 2 rum & kök
Utgångspris: 150 000 € (Skuldfritt pris)
Tomtareal: 8640 m²
Utgångspris: 30 000 - 180 000
Våningsyta: Ca 42,7 m²
Utgångspris: 325 000 (skuldfritt pris)
Tomtareal: Ca 6.300 m² med 65 m gräns mot strand
Utgångspris: 300 000 €
Areal: 1 361 m² och 1 396 m²
Utgångspris: 40 830 € och 41 880 €
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 53 m²
Utgångspris: 105 000 € (Skuldfritt pris ca 133 091,55 €)
Våningsyta: Ca 179,7 m²
Tomtareal: 696 m²
Utgångspris: 235 000 €
Utgångspris: 25 000 €
Utgångspris: 50 000 €
Areal: 4400 m²
Utgångspris: 28.000 €
Utgångspris: 50 000€
Antal rum: 3 rum & kök
Begärt pris: 379 310 €
Tomtareal: 4 378 m², 4 470 m² och 6 355 m²
Utgångspris: 25.000 € - 30 000 €
Utgångspris: 10 000 € eller anbud
Tomtareal: 18 036 m²
Utgångspris: Försäljning och övertagande sker enligt överenskommelse.
Tomtareal: Ca 20 000 m² (2 hektar)
Utgångspris: 160 000 €
Utgångspris: 50 000 €
Tomtareal: Ca 3,5 ha.
Utgångspris: 300 000 €.
Våningsyta: Ca 120 m² (grunden).
Tomtareal: 4250 m²
Utgångspris: 42 000 €
Tomtareal: Tomterna är ca 1 100 m² vardera.
Begärt pris: 10 000 €/tomt
Areal: Tomter för privathus 932m² - 1493m².

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!