Bönehuset i Godby, Finström

Stängningsdatum: 2019-09-13

Nu erbjuds bönehuset i centrala Godby till försäljning med möjligheter till ett kulturellt och kreativt boende.
 

BESKRIVNING

 

Nu erbjuds välkända och omtalade bönehuset i absoluta centrum av Godby till försäljning. Bostadshuset är sannolikt uppfört under tidigt 1920-tal (registrerat ca 1936) som frikyrkligt bönehus. Sedan mitten av 1990-talet har nuvarande ägare brukat byggnaden som bostadshus.

Byggnaden är uppförd i lösvirke på torpargrund (procentad), med källarutrymme under del av byggnaden. Yttertaket är utfört som ett falsat plåttak (original) och fasaderna är klädda med ribbad träpanel med riklig snickarglädje vid fönster och längs takfot.

Huset yta mot mark utgör ca 8x14 meter exkl. farstukvist och inrymmer en mycket rymlig sal med ca 4,20 meter takhöjd och generöst ljusinsläpp från 2,50 meter höga fönsterpartier. Entréplanet disponeras därutöver av matsal som ansluter till kök samt badrum i utbyggnad från slutet av 90-talet.

Från salen leder trappa upp till ytterligare inrett rum i övre våningsplan. Resterande del av övre våningen utgörs i huvudsak av oinrett vindsutrymme med öppet golvbjälklag ovan salen  samt skubbar. Avlopp är förberett till våningsplanet. I källarutrymmet vilket nås från utsidan inryms förrådsutrymme i vilket fjärrvärmeväxlaren finns placerad.

Bostadshuset har behov av renovering/modernisering och det ankommer på spekulanter att själva ombesörja att noggrant bedöma dess skick och standard. Någon besiktning av huset har således inte utförts.

Samtliga utrymmen i byggnaden med undantaget av badrummet har äldre ytskikt med i huvudsak skivade väggar och golv. Under golvskivorna i salen finns äldre spontade trägolv.

Huset erbjuder goda synliga ytor för spekulanter att bilda sig en uppfattning om dess skick, standard och potential för renovering, samt modernisering enligt eget tycke och önskemål.

Uppvärmning sker genom vattenburen radiatorvärme från modern fjärrvärmeväxlare. Radiatorer och värmeledningar är i huvudsak äldre, från tidigare oljeeldning. I salen finns 3 meter hög finsk betongspis av kakelugnstyp med putsad yta och i matrummet finns äldre köksvedspis.

Flertalet tekniska installationer är förnyade under modern tid, installationerna är utförda i huvudsak av fastighetsägaren och köpare uppmuntras att fackman ser över installationerna.

Bostadshuset är även bekvämt anslutet till det kommunala vatten– och avloppsledningsnätet samt till Ålcoms fibernät.

Byggnaden anses i detaljplanen vara kulturhistorisk värdefull som skall bevaras. Reparations-, till– och ombyggnader som utförs på byggnaden skall vara sådan att byggnadens ursprungliga karaktär bevaras. Snickerier runt fönster, längs takfot och hängbräder härstammar från 1990-talet.

Tomten är insynsskyddad genom högt plank runtom erbjudande ett lummigt och privat trädgårdsområde vårdat med gräsmattor, träd och buskar.

På tomten finns även ett av Ålands äldre båtmanstorp från Mångstekta sannolikt från 1700-talet som flyttats till tomten i slutet av 1990-talet. Torpet är timrat med fasader klädda med ribbad träpanel. Byggnaden har förnyad grund och yttertak är i allmänt gott skick.
Av säljaren delgiven information och ägarhistoria om båtmanstorpet finns bilagt prospektet.

 

ANBUD

På fastigheten motses slutna skriftliga anbud vilka senast fredagen den 13 september 2019 kl. 16:00 skall inlämnas till Mäklarhuset Åland Ab, Skarpansvägen 29. Anbudsblankett ingår som bilaga i prospektet. Anbud lämnade per e-post, sms eller fax beaktas inte.

Säljaren förbehåller sig fritt rätten att besluta om att anta eller förkasta inlämnade anbud samt även rätt att anordna auktionstillfälle mellan anbudsgivare. Med godkänd köpare upprättas köpebrev på Mäklarhuset Åland Ab och köpesumman erläggs enligt villkoren i köpebrevet.

 

Fakta

Kommun: Finström
Fastighetsbeteckning: Bönehuset RNr 5:18 i Godby, Finström (60-408-5-18)
Planesituation: Detaljerad bostadstomt
Tomtareal: 1 000 m²
Storlek: Ca 8 x 14 meter + farstukvist (yttermått)
Byggnadsår: Sannolikt tidigt 1920-tal
Byggnadsmaterial: Stock
Grund: Krypgrund, källarutrymme under del av byggnaden
Fasad-/takmaterial: Ribbad träpanel/falsad plåt
Värmesystem: Fjärrvärme
VA-system: Anslutet till det kommunala vatten– och avloppsledningsnätet
Adress: Postvägen 4, 22410 Godby
Samfällda områden: Nej
Gravationer: Finns ej
Tillträde: Omgående efter köpslut
Visning: Enligt överenskommelse
Kostnader: Köpare svarar för kostnader för köpebrev (250 €), det offentliga köpvittnets bestyrkande av köpebrevet (120 €), lagfartens utverkande samt för överlåtelseskatt om 4 % av köpesumman.
Anbud: För försäljningen motses slutna skriftliga anbud senast fredagen den 13 september 2019.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!