Bartsgårda Gård i Finström

Anrika karaktärsbyggnaden Bartsgårda Gård med vidstående parstuga, lider/garage och visthus på vacker, väl planerad tomt.

Bartsgårda gård – erbjuder mer än vanligt boende. Här finns möjlighet att kombinera boende med andra behov och intressen, kreativt tänkande och vård av kulturhistoriskt värdefull miljö ex. i kombination med utveckling av turistisk och-/eller skapande verksamhet. 

Ett unikt tillfälle där Dina drömmar om att bo och verka i en avkopplande, inspirerande och stilfull miljö blir Din verklighet.
När Du träder in på Bartsgårda gård träder Du in i en gedigen och välbevarad 1850-tals byggnad med intressant historia. Olika generationer har i över 165 år vårdat gården och de som bott här har med sina olika insatser deltagit i samhällsutvecklingen. Huvudbyggnaden, Mangårdsbyggnaden om ca 315 m² är en gedigen byggnad uppförd i timmerstock i två fullständiga våningsplan. Byggtiden är 1852. Senare har huset anpassats efter olika tiders krav och behov.

Mangårdsbyggnaden inrymmer i entréplan huvudentré med rymlig hall och trappa till vindsvåningen, sal/bibliotek med platsbyggda hyllor, matsal med kakelugn, sovrum, stort öppet, moderniserat och fullt utrustat kök med matplats, kakelugn och anslutande kylrum, toalett, duschrum med anslutande bastu samt grovingång/grovkök. 

Nedre våningsplanet har en genomgående takhöjd om ca 3,0 meter.
I övre våningsplanet inryms hall som kan disponeras som kontor, två sovrum, vardera med anslutande rymlig garderob, stor festsal om hela 64 m² med ursprunglig kakelugn, badrum/wc. Även vindsvåningen har en genomgående takhöjd om ca 3,0 meter.
Därtill finns en mindre källare vilken inrymmer mangårdsbyggnadens värmecentral och teknikrum.

Nuvarande ägare har sedan de tog över fastigheten utfört tre omfattande renoveringar dels 1989-90, dels i början av 2000-talet och en tredje i mitten av 2000-talet. I början av 2010 har därtill kök, våtutrymmen och sovrum genomgått en kosmetisk renovering.

Mangårdsbyggnaden erbjuder generösa, representativa ytor med möjligheter i kombination med ekonomibyggnaderna för personlig utveckling, företagande inom ex. turism, kreativt skapande, utbildning etc.

Ekonomibyggnaderna består av parstuga (sannolikt från 1700-talet) om ca 115 m², visthus/garage och liderbyggnad med vedlider och förråd.

Gården är 7 930 m² stor och består i sin helhet av iståndsatt trädgård med stora vistelsevänliga gräsmattor, gamla lummiga vårdträd, buskagen med syren, jasmine, rosor, pioner och rododendron. Hela gården lämnar ett lummigt intryck och den har ett ostört läge.

 

MANGÅRDSBYGGNADEN

Byggnaden är uppförd 1852 i liggande timmer på en krypgrund. Ytterfasaderna är klädda med målad träpanel och yttertaket är ett plåttak från senare delen av 1980-talet. Byggnaden är i sin helhet inredd och våningsytan är 315 m².
Nuvarande ägare övertog fastigheten 1983 och härefter har flertal omfattande ombyggnads- och renoveringsåtgärder företagits.

1989-91 renoverades byggnadens norra del varvid vissa innerväggar avlägsnades, den gamla fyllningen i bjälklaget avlägsnades och förnyades, bjälklaget förnyades och då installerades även golvvärme i denna del av byggnaden.
Under 1990-talet isolerades mellantaket och i samband härmed nyinreddes bastu, dusch, grovkök och toalett i entréplanet samt nyinreddes kök och allrum. Dessutom renoverades övre våningen och i samband härmed installerades golvvärme i den norra delen av övre våningsplanet och fyllningen i bjälklaget till övre plan byttes till mineralull.
Samtliga våtrum förutom badrummet i övre plan renoverades 2010 med kakelklädda väggar och klinkerklädda golv med elvärme. Ca 2006 renoverades resterande rum och i samband härmed tilläggsisolerades ytterväggarna med isolerskivor.
2014-16 har ytterfasaden granskats och ställvis renoverats där behov visats  och i samband härmed har ny dropplist monterats och ställvis har rötskadat virke avlägsnats och ersatts med nytt virke.
2014 har plåttaket målats.

 

RUMSBESKRIVNING

Huvudentrén med den rymliga hallen har ett målat trägolv och trappan upp till vindsvåningen är en platsbyggd målad trätrappa.
Salen/biblioteket har plankgolv och även plank i taket. Här finns väggfasta hyllor.
Matsalen har plankgolv och här finns en gedigen kakelugn.
Sovrummet har plankgolv.

Köket är moderniserat med förnyad köksinredning med gott om förvaring, stora avställningsytor på bänkskivor i sten och trä, spis med induktionshäll kombinerat med 2 st. gasplattor, fläkt i plåtkupa, upphöjd diskmaskin, upphöjd ugn, hel kyl och hel frys. Dessutom finns anslutande kylrum.
I köket finns kakelugn och rymlig matplats.

Grovingången/grovköket har praktiskt klinkerklätt golv och i grovköket finns uttag för tvättmaskin och torktumlare.

Vindsvåningens rum består av stor festsal med målat plankgolv och en gammal gedigen kakelugn, sannolikt från byggtiden.
Sovrummen har plankgolv och de ansluter till stora rymliga garderober.

Badrummet har kakelklädda väggar och våtrumsmatta på golvet och det är inrett med badkar, lavoar i skåpinredning, badkar och toalett. 

Genomgående för byggnaden är att de gamla massiva spegeldörrarna har bevarats med breda foderlister runt dörrar, fönster och längs golven, att de gamla fönstren är väl underhållna och i skick, vissa med gamla blåsta fönsterglas bevarade, höga rum vilket ger byggnaden sin speciella atmosfär och den gamla kakelugnen från byggnadens byggtid bevarad på vindsvåningen.

 

TEKNIK

Byggnaden uppvärms med vattenburen värme från jordvärmepump dels till golvslingor och dels till radiatorer, kompletterat med elvärme till golvslingor i våtrummen samt vedeldning i de tre spisarna.
Vatten från egen borrad brunn med god tillgång till vatten. Dessutom finns en grävd brunn intill huset, lämplig för ex. bevattning.
Anslutet till kommunalt avlopp.
Anslutet till fiber internet från Ålcom och IP-Connect.

 

BESIKTNING

Byggkontroll Ab, Roger Enström har utfört överlåtelsebesiktning av byggnaden. 
Protokoll tillhandahålls på begäran. 

 

PARSTUGAN

Den fristående parstugan är sannolikt från 1700-talet. Den är uppförd i liggande timmer på en gjuten stenfot. Yttertaket har renoverats och är nu klätt med filttak. Byggnaden är ca 115 m² stor och den har renoveringsbehov men den erbjuder möjligheter att inredas som mindre bostad, som kreativ verksamhetslokal, för övernattning etc. 

 

VISTHUS/GARAGE

Här inryms garage för en bil, större förråd, fd. pannrum med ur bruk tagen panna, vindsloft för förvaring och potatiskällare. Byggnaden är uppförd i stock och yttertaket är renoverat och klätt med filttak. Elström indraget.

 

LIDERBYGGNAD

Liderbyggnaden är uppförd i stock på plintgrund. Den inrymmer vedlider och förråd samt förvaring på vindsloftet. Plåttak. Elström indraget. 

 

TRÄDGÅRD & TOMTOMRÅDE

Iståndsatt trädgård med stora vistelsevänliga gräsmattor, gamla lummiga vårdträd, buskagen med syren, jasmine, rosor, pioner och rododendron. Hela gården lämnar ett lummigt intryck och den har ett ostört läge.

 

BARTSGÅRDA GÅRD, KORT HISTORIK.

Denna information har lämnats av säljaren och källorna är dels egen kunskap, muntliga berättelser och uppgifter plockade från olika skrifter, bland andra Valdemar Nymans: Sockenkrönika del II ”Kyrkogränden”.

Länsmannen Malmberg sammanförde två gårdar, Södergårds och Mellangårds till en fastighet.
Mangårdsbyggnaden byggdes 1852. Malmbergs dotter Amanda Malmberg gifte sig med John Isaksson som var kapten på fartyget Per Brahe och som dog utomlands. Deras son, som fötts på gården blev Ålands första landshövding och han var också Astrid Thors morfar.
Både Astrid och hennes morfar var riksdagsledamöter.

Bartsgårda såldes på auktion år 1903 till bonden och redaren J Mattsson från Bjärström. Därefter har gården innehafts av samma släkt. Först bodde sjökapten Mattias Jansson (Bartsgårds Matte) på gården och efter det brorssonen Verner Jansson. Huset stod tomt från 1960-talet fram till dess nuvarande ägare övertog huset 1983. Huset hölls under den tiden uppvärmt och användes på sommarhalvåret. Olof Erland, brorson till Verner Jansson, och hans hustru Viveka Eriksson, nuvarande ägare, övertog då fastigheten.

De som bott på gården har på många sätt varit aktiva i samhällsutvecklingen.

Ett stycke in på 1900-talet fick byggnaden sin ”herrgårdsstil” när arkitekt Bertel Jung ritade verandan. Huset hade vacker liggande panel (finns kvar på väggen inne i verandan). Någon gång byttes panelen till stående panel (troligen på 1940-1950 talet då huset moderniserades med bl.a. centralvärme).
Bartsgårda namnet antas komma från Barkhyddorna, skrevs i äldre tider Barcaskala, Barscolla (gängse uttal Barsgåla med tjockt L).

Kakelugnen i vindssalen är sannolikt ursprunglig från 1850-t. Kakelugnen i matsalen murades av Verner Jansson som sägs ha varit händig och kunde göra vad han ville. Kakelugnen i köket har Bartsgårds Lasse byggt. Han var murare och uppvuxen i Bartsgårda. Finströms sparbank, sedermera Ålands Sparbank startade här , och mitt i huset fanns banklokalen under Verners tid. Folk kan än idag berätta att de utfört sina bankärenden här. Skylten finns kvar i ett uthus.

Köksdelen har genomgått de flesta förändringarna. När den nuvarande ägaren flyttade in på 1980-talet var nuvarande kök 3 rum och det togs bort två väggar. Det fanns också ett litet pannrum nere i källaren med oljeeldad panna. Värmecentralen flyttades först ut till lidret med kulvert in till huset, men när jordvärme installerades 2007 flyttades värmecentralen tillbaka till källaren.  

I alla rum finns spännpapper och korkmattor och där har tak och golv tagits fram. Invändigt är dörrar och fönster målade med linolja. Likväl som fönster utvändigt. Tapeterna är återskapade 1800-tals tapeter.

Lars Sonck, arkitekturprofessorn, var prästson i Finström och var verksam i trakten. Han vistades i Bartsgårda och det sägs att han ritade Mikaelskyrkan i Åbo uppe i stora vindssalen i glatt sällskap med en annan arkitektstuderande Bertel Jung. När Pålsböle jaktlag fick ta över ett torp från Bartsgårda gård och rustade upp den till jaktstuga hittades som vindskydd i väggarna skisser av Sonck på just Mikaelskyrkan.

De kända Sonckska villorna vid Bartsgårda sund är byggda på mark som brutits ut från gården.

Fakta

Kommun: Finström
Fastighetsbeteckning: Bartsgårda Gård lägenhet RNo 4:7, Bartsgårda, Finström (60-402-4-7)
Planesituation: Glesbebyggelse utan fastställd byggnadsplan
Tomtareal: 7 930 m²
Våningsyta: Ca 315 m²
Byggnadsår: 1852
Byggnadsmaterial: Liggande timmer
Grund: Krypgrund
Fasad-/takmaterial: Träpanel/plåt
Värmesystem: Jordvärme + vedspisar
VA-system: Egen borrbrunn, anslutet till kommunalt avlopp
Energibesiktigat: Ja, energiklass E
Adress: Bartsgårdavägen 91, 22310 Pålsböle
Samfällda områden: Nej
Gravationer: Fastigheten överlåts fri från gravationer
Tillträde: Omgående efter köpslut
Visning: Enskilda visningar enligt överenskommelse med mäklaren
Kostnader: Köpare svarar för kostnader för köpebrev (250 euro), det offentliga köpvittnets bestyrkande av köpebrevet (120 euro), lagfartens utverkande samt för överlåtelseskatt om 4 % av köpesumman. Köpare som är mellan 18-39 år och köper sitt första boende (minst (½) hälften) är befriade från att erlägga överlåtelseskatt.
Utgångspris: 375 000 €

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!