Åkerskiften i Toböle, Saltvik

Stängningsdatum: 2019-05-06

Tre mindre outbrutna skiften om totalt ca 2,9 ha varav 1,6 ha registrerad åkermark utbjudes mot anbud.
Del i samfälligheter ingår.

Tre outbrutna separata åkerskiften där arealmässiga andelar av stomfastighetens samfälligheter ingår. Samfälligheterna består av två vattenområden enligt bilagda kartor.

Skiftenas arealer skall ses som riktgivande på grund av mätmetoden. Slutlig areal fastställs vid lantmäteriförrättning.

Samtlig åkermark är utarrenderad på ett muntligt tillsvidareavtal för ett arrende om 145 €/ha/år.

Samtlig åkermark är registrerad men omfattas inte av stödrättigheter.

 

BESKRIVNING

· Anbudsområde 1 är ca 2,12 ha med ca 200 m strandlinje mot Toböle träsk. Av området är 1,12 ha åkermark. Den södra delen av området är låglänt och utgörs av tät lövskog. Området belastas av en mindre samfällighet vid stranden i form av båtplats. Tillandning är inte inlöst.
Beteckning: outbrutet område om ca 2,12 ha underlydande Norrgård RNr. 2:85 Toböle by, Saltviks kommun. Beteckning: 736-430-2-85.

· Anbudsområde 2 är ca 3560 m² med ca 65 m strandlinje mot Toböle träsk. Av området är 1900 m² åkermark. Tillandning är inte inlöst.
Beteckning: outbrutet område om ca 3560 m² underlydande Norrgård RNr. 2:85 Toböle by, Saltviks kommun. Beteckning: 736-430-2-85.

· Anbudsområde 3 är ca 4 600 m² varav 3200 m² är åkermark. Beteckning: outbrutet område om ca 4600 m² underlydande Norrgård RNr. 2:85 Toböle by, Saltviks kommun.
Beteckning: 736-430-2-85.

 

ANBUD

På ettvart skifte motses slutna skriftliga anbud vilka senast måndagen den 6 maj 2019 kl. 16:00 skall inlämnas till Mäklarhuset Åland Ab, Skarpansvägen 29 märkta Toböle. Anbudsblankett ingår som bilaga i prospektet. Anbud lämnade per e-post, sms eller fax beaktas icke. 
Säljaren förbehåller sig fritt rätten att besluta om att anta eller förkasta inlämnade anbud samt även rätt att anordna auktionstillfälle mellan anbudsgivare. Med godkänd köpare upprättas köpebrev på Mäklarhuset Åland Ab och köpesumman erläggs enligt villkoren i köpebrevet. 

Fakta

Kommun: Saltvik
Fastighetsbeteckning: 736-430-2-85
Areal: 2,9 ha
Samfällda områden: Ja
Gravationer: Överlåts fritt från gravationer.
Kostnader: Köparen svarar för köpebrevets upprättande (250 euro) offentliga köpvittnets arvode (120 euro), kostnader för utverkande av lagfart, utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) samt för lantmäteriförrättningskostnader för områdenas utbrytning.
Anbud: På ettvart skifte motses slutna skriftliga anbud vilka senast måndagen den 6 maj 2019 kl. 16:00 skall inlämnas till Mäklarhuset Åland Ab, Skarpansvägen 29 märkta Toböle.. Anbudsblankett ingår som bilaga i prospektet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!