Åker-/ängsmark i Pålsböle

Stängningsdatum: 2017-09-01

Två tillvarandra angränsande fastigheter bestående av äldre ängs-/åkermark om totalt ca 1,2 hektar,

 

BESKRIVNING

Fastigheterna Bullensgärdan RNr. 4:27 och Bullensgärdan I RNr. 4:46, båda i Pålsböle by, Finströmskommun utgörande två tillvarandra angränsande äldre åkerfastigheter om 6 100 m² respektive 6 080 m².

Fastigheterna har inte brukats på längre tid och är idag delvis skogsbundna och delvis ängsmark.

De angränsar i söder mot Bastövägen, i väster mot Bölsviksvägen och i öster mot Bostigen.

Bullensgärdan I RNr. 4:46 har andelar i samfällda områden vilka medföljer försäljningen.

Fastigheterna är utarrenderade till och med den 31.12.2017 och köpare övertar fastigheterna per den 1 januari 2018.

Fastigheterna försäljs mot anbud som en (1) enhet.

 

ANBUDSFÖRFARANDE
Anbud märkta ”Pålsböle” inlämnas skriftligt i slutet kuvert till Mäklarhuset Åland Ab, 
Skarpansvägen 29 B, 22100 MARIEHAMN senast fredagen den 1 september 2017.
Säljaren förbehåller sig rätten att anta eller förkasta anbud samt att ordna budgivning mellan 
anbudsgivare.

Fakta

Kommun: Finström
Fastighetsbeteckning: 60-413-4-27 samt 60-413-4-46
Areal: ca 1,2 ha
Samfällda områden: Ja, se bilagor i prospekt.
Gravationer: Överlåts fritt från gravationer.
Kostnader: Köpare står för kostnaderna för köpebrev (250 €), köpvittnesarvode (120 €), överlåtelseskatt 4 % av köpesumman samt lagfartskostnader.
Anbud: Anbudsförfarande.

Karta

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!