Affärslokal i Karlby, Kökar

Stängningsdatum: 2018-07-27

Kökar handelcenters konkursbo bjuder nu ut en affärslokal från 1966 som är tillbyggd 1988 om ca 600 m2 med tankstation på stor gjuten brygga i vackra Karlbysund. 

AFFÄRSLOKALEN

Affärslokalen är uppförd 1966 på fullständig murad källarvåning och resterande är byggt i lösvirke. Taket är ett plåttak. 1988 byggdes huset ut med en ny butiksdel samt garage/förråd i källarvåningen. Byggnaden är uppskattningsvis ca 600 m2.

Invändigt består byggnaden i det övre planet entré, stort butiksutrymme, två kylrum, ett frysrum, städskrubb, kontorsutrymme kök samt ett nyare butiksutrymme.

I det nedre planet finns ett utrymme som tidigare använts som ”sommarbutik”, med egen ingång från bryggan, ett garage med dubbla portar samt tillhörande lager, utrymme för oljetank, förråd, frysrum i anslutning till garage med en port, kafferum samt pannrum.

Huset värms upp genom centralburen värme från oljepanna kombinerat med en luftvärmepump i den äldre butikslokalen. För butikens kylrum finns tre kylaggregat varav ett är nytt, ett är begagnat men i gott skick och ett är i dåligt skick. Frysrummet i källaren är i gott skick men maskinen är gammal.

Från källaren upp till butiken finns en varuhiss med kapacitet för 1000 kg. Denna fungerar men kontroller är inte utförda och huruvida denna får användas eller inte är osäkert.

 

EXTERIÖRT

Utvändigt finns vid byggnadens norra del en grusad parkering med lyktstolpar för kvällsbelysning. Denna parkering är en del av grannfastigheten Handelstrand I RNr 15:3 som ingår vid köpt av affärslokalen.

På byggnadens östra sida finns en stor betongbrygga med tankstation. Tankarna för drivmedel tillhör fastighetsägaren men inte själva tankningsanordningen. Bryggan har i övrigt gott om förtöjningsmöjligheter både för stora och små båtar och vid kajen finns även två stycken elstolpar. Viken är en del av Karlby sund och från fastigheten erhålls en vacker utsikt ut över öppnare vatten. Inloppet till fastigheten är tydligt markerad med pinnar så större båtar kan ta sig in.

Den södra delen av bryggan står på samfällt område. Inga andelar i samfällda finns registrerade på fastigheten. Fastigheten är 1 050 m2 stor och har en strandlinje om ca 40 meter.

 

ÖVRIGT

Fastigheten är till stor del belamrat med lösöre, vilket förhandlas om separat.

Fastighetens allmänna skick och utförande har inte fastställts genom någon besiktning, och fastigheten säljs således i befintligt skick. Köpare ombeds därför själva ombesörja en egen besiktning av affärslokalen för att bilda sig en egen uppfattning, om så önskas.

Utförligare information om fastigheten och om lösöret tillhandahålls av mäklaren. Visning av fastigheterna sker enligt överenskommelse.

 

ANBUD

På byggnaden motses slutna skriftliga anbud vilka senast onsdagen den 27 juli kl. 16.00 skall lämnas till Mäklarhuset Åland Ab:s kontor vid Skarpansvägen 29 B i Mariehamn.

Säljaren förbehåller sig fritt rätten att besluta om att anta eller förkasta inlämnade anbud samt även att besluta om att förrätta auktion mellan anbudsgivare. Slutligen ska också försäljningen godkännas vid Kökar Handelscenters konkursbos borgenärssammanträde. 

 

Fakta

Kommun: Kökar
Fastighetsbeteckning: Handelstrand 14:4 och Handelstrand I 15:3, Karlby, Kökar (318-404-14-4 och 318-404-15-3)
Tomtareal: 1 050 m2 och 200 m2
Våningsyta: Ca 600 m2
Byggnadsår: 1966 (tillbyggt 1988)
Byggnadsmaterial: Lösvirke
Grund: Murad källargrund
Fasad-/takmaterial: Plåtfasad/plåttak
Värmesystem: Centralburen värme från egen oljepanna/luftvärmepump
VA-system: Kommunalt vatten
Adress: Karlby, 22730 KÖKAR
Typ: Affärslokal
Samfällda områden: Ingen andel
Tillträde: Enligt överenskommelse
Visning: Enligt överenskommelse
Kostnader: Köparen svarar för utgående överlåtelseskattens erläggande vilken utgår med 4 % av köpesumman och skall erläggas i samband med att lagfart söks, det vill säga inom 6 månader från köpebrevets undertecknande.
Anbud: På byggnaden motses slutna skriftliga anbud vilka senast fredagen den 27 juli kl. 16.00 skall lämnas till Mäklarhuset Åland Ab:s kontor vid Skarpansvägen 29 B i Mariehamn.

Karta

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!