Affärs-/verksamhetslokal i centrala Mariehamn

Centralt belägen affärs-/verksamhetslokal om 208 m² vid Storagatan 4 (fd. Minimarket). 

Centralt belägen affärs-/ verksamhetslokal vid Storagatan 4 ( fd. Minimarket ) utbjuds
till försäljning.

Lokalen är 208 m2 stor och den har sina utrymmen i gatuplanet med exponering genom fönster mot Storagatan. Lokalen är lätt tillgänglig med 2 olika entréingångar från gatan och från gården finns en ingång med varuintag.

Lokalen består av två större affärsutrymmen, kontor med anslutande sociala utrymmen, mindre lagerutrymmen samt varuintag med ramp som även kan användas av rörelsehindrade.

 

Fakta

Kommun: Mariehamn
Vederlag: Driftsvederlaget utgår med 1.248 €/månad (6€/m²/mån). Finansieringsvederlag utgår med 374,40€/månad (1,80€/m²/mån). Totalt således 1.622,40 € per månad.
Lägenhetsnummer: 12
Bolagslån: Aktiernas andel av bolagets lån uppgår till 71.367,40 €.
Bostadsbolag: Bostads Ab Wingert
Hembud: Bolagets aktieägare har rätt att vid överlåtelse av aktierna till ny aktieägare åberopa rätt till inlösen av aktierna.
Adress: Storagatan 4, 22100 Mariehamn
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Visning: Enligt överenskommelse.
Kostnader: Köparen svarar för utgående överlåtelseskatt samt för kostnader för överlåtelsens registrering och upprättande av överlåtelseskattenota (250 €).
Utgångspris: 100 000 € (skuldfritt pris 171.367,40€)

Karta

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!