Objekt till salu

Våningsyta: Boyta ca 108 m² + 32 m² (Total våningsyta: 242 m²)
Tomtareal: 3 000 m²
Utgångspris: 60 000 €
Våningsyta: Ca 50 m²
Tomtareal: 2 450 m² + 2 550 m²
Utgångspris: 35 000€
Objektet stänger: 2018-06-27
Tomtareal: Totalt 99,15 hektar (11,050 jordareal och 88,10 hektar vatten)
Utgångspris: 225 000 €
Objektet stänger: 2018-07-11
Typ: Byggnad på byggnadsplanlagt område för småindustri– och affärsbyggnader.
Våningsyta: ca 66 m²
Tomtareal: 6 910 m²
Utgångspris: 38 000€
Våningsyta: Ca 238 m² exkl. garage
Tomtareal: 1 870 m²
Utgångspris: 425 000€
Antal rum: 3 rum & kök
Storlek: 83 m²
Utgångspris: 220 000€
Objektet stänger: 2018-06-25
Våningsyta: Ca 40 m²
Tomtareal: 8 886 m²
Utgångspris: 225 000 €
Objektet har stängt
Våningsyta: Ca 24 m2
Tomtareal: 2850 m2
Utgångspris: 28 000 €
Objektet har stängt
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 60,5 m²
Utgångspris: 73 000 € (Skuldfritt pris: 104 143,36 €)
Antal rum: 1 rum & kokvrå
Storlek: ca 30 m²
Utgångspris: 72 000 € (Skuldfritt pris ca 76 652,16€)
Våningsyta: Ca 180 m²
Tomtareal: 2 250 m²
Utgångspris: 230 000€
Våningsyta: Totalt ca 180 m² inkl. ekonomiutrymmen och garage. Ca 130 m² uppskattad bostadsyta.
Tomtareal: 621 m²
Utgångspris: 238 000 €
Objektet har stängt
Typ: Markområde med egnahemshustomter.
Objektet har stängt
Våningsyta: ca 50 m2
Tomtareal: 5100 m2
Utgångspris: 125 000€
Antal rum: 3 rum & kök
Storlek: ca 69 m2
Utgångspris: 207 000 € (Skuldfritt pris)
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: 56,6 m2
Utgångspris: 165 000€ (skuldfritt pris)
Våningsyta: Ca 45 m2 (bostadsyta)
Tomtareal: 2 000 m2
Utgångspris: 30 000 €
Våningsyta: 93 m2
Tomtareal: 2050 m2
Utgångspris: 135 000 €
Tomtareal: 5.940 m²
Utgångspris: 440 000 €
Våningsyta: Ca 119 M2 (bostadsyta)
Tomtareal: Ca 7,7 ha
Utgångspris: 85 000 €
Tomtareal: 9 400 m²
Utgångspris: 96 000 €
Utgångspris: 25 000 €
Våningsyta: Ca 100 m² (våningsyta) exkl. källarvåning.
Tomtareal: Ägotomt om 1 048 m² på detaljplanerat bostadsområde.
Utgångspris: 135 000 €.
Våningsyta: Ca 123,5 m2 (Bostadsyta)
Tomtareal: Egen tomt om ca 740 m2
Utgångspris: 260 000 €
Tomtareal: 4706 m2
Utgångspris: 90 000 €
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 53 m²
Utgångspris: 99 500 €
Tomtareal: Ägotomt om ca 1.290 m2
Utgångspris: 220 000 €
Våningsyta: Ca 138 m² + garage ca 30 m²
Tomtareal: 893 m²
Utgångspris: 295.000 €
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 59 m²
Utgångspris: 139 000 €
Tomtareal: ca 13 000 m²
Utgångspris: 100 000 €
Utgångspris: 15 000-30 000€
Utgångspris: 64 000 €
Objektet stänger: 2018-06-25
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: 34,4 m²
Utgångspris: 129 000 €
Våningsyta: Ca 75 m2 (bostadsyta)
Tomtareal: 2 400 m2
Utgångspris: 120 000
Antal rum: 3 rum & kök
Storlek: Ca 115 m2 (bostadsyta ca 90 m2)
Utgångspris: 202 500 € (skuldfritt pris)
Våningsyta: Totalt ca 165 m² (bostadsyta ca 145,5 m²).
Tomtareal: Ca 2550 m2
Utgångspris: 190 000 €
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 64,3 m²
Utgångspris: 183 255 €
Antal rum: 3 rum och kök
Storlek: 79,3 m²
Utgångspris: 226 005 €
Våningsyta: Ca 20 m²
Tomtareal: 16 200 m²
Utgångspris: 25 000 €
Objektet har stängt
Våningsyta: Totalt ca 162 m²
Tomtareal: 13 350 m²
Utgångspris: 95 000 €
Våningsyta: Totalt ca 119 m2 (bostadsyta ca 103 m²)
Tomtareal: Fastigheten är 2 400 m2 stor med ca 35 meter lång strandlinje
Utgångspris: 180 000€
Våningsyta: Ca 168 m² (bostadsyta)
Tomtareal: Ägotomt om 1 400 m2
Utgångspris: 160 000 €
Utgångspris: 35 000 €
Tomtareal: 4 880 m²
Utgångspris: 95 000 €
Våningsyta: 128,5 kvm + källare om 71 kvm och garage om 25 kvm
Utgångspris: 72 000 € (Skuldfritt pris: ca 133 167,76 €)
Antal rum: 3 rum och kök
Storlek: Ca 81 m²
Utgångspris: 138 000 €
Antal rum: 3 rum och kök
Utgångspris: 204 500 - 213 500€
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: 52 m²
Utgångspris: 130 000 € (Skuldfritt pris ca. 132 855,70 €)
Våningsyta: Ca. 60 m²
Tomtareal: 3290 m²
Utgångspris: 55 000 €
Tomtareal: 5 623 m²
Utgångspris: 138 000€
Antal rum: 2 rum & kök - 3 rum & kök
Storlek: 2 r+k 67,4 m² och 3 r+k 99,1 m²
Begärt pris: Skuldfria priser mellan 232 000 € - 571 000 €, med låneandel priser mellan 72 102 € - 280 468 €
Våningsyta: Ca 99 m² (bostadsyta) exkl. källarvåning.
Tomtareal: Ägotomt om 1 001m² på detaljplanerat bostadsområde.
Utgångspris: 238 000 €
Våningsyta: Ca 152 m² (våningsyta) exkl. källarvåning.
Tomtareal: Ägotomt om 770 m² på detaljplanerat bostadsområde.
Utgångspris: 95 000 €
Antal rum: 2 rum och kokvrå
Storlek: Ca 45 m²
Utgångspris: 93 000 € (skuldfritt pris)
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: 62 m2
Utgångspris: 148 000 € (Skuldfritt pris ca 148 259 €)
Antal rum: 3 rum och kök
Storlek: Ca 70 m²
Utgångspris: 178 000 € (skuldfritt pris 188 864 €)
Tomtareal: 814 m²
Utgångspris: 250 000 €
Antal rum: 3 rum & kök
Storlek: Ca 68 m²
Utgångspris: 119 000 € (Skuldfritt pris ca 160 567 €)
Antal rum: 2 rum & kokvrå - 4 rum & kök
Storlek: 40 m², 57 m², 81 m² (takvåning) samt 97 m²
Begärt pris: 164 000 € - 417 150 €
Antal rum: 2 rum & kök
Utgångspris: 155 000 € (Skuldfritt pris)
Tomtareal: 4000 m²
Utgångspris: 130 000 €
Våningsyta: Ca 176 m².
Tomtareal: Egen tomt om 805 m².
Utgångspris: 266 000 €
Tomtareal: outbrutet område om ca 2 000 m²
Utgångspris: 220 000 €
Våningsyta: Bostadsyta om ca 82,5 m² + varmförråd.
Tomtareal: Tomt om totalt ca 1720 m², del enligt besittningsavtal.
Utgångspris: 195 000 €
Våningsyta: Ca 140 m²
Tomtareal: 3250 m²
Utgångspris: 265 000 €
Tomtareal: 8640 m²
Utgångspris: 30 000 - 180 000
Utgångspris: 420 000 €
Våningsyta: Ca 42,7 m²
Utgångspris: 325 000 (skuldfritt pris)
Tomtareal: Ca 6.300 m² med 65 m gräns mot strand
Utgångspris: 300 000 €
Antal rum: 2 rum & kök, 3 rum & kök, 4 rum & kök
Storlek: 62,9 m² - 84,8 m²
Begärt pris: 179.265 € - 228.960 €
Våningsyta: 176 m²
Tomtareal: 3400 m²
Utgångspris: 140 000 €
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 65 m²
Utgångspris: 115 000 € (skuldfritt pris ca 121 114,11 €)
Antal rum: 3 & kök
Storlek: Ca. 67m²
Utgångspris: 165.000 (Skuldfritt pris: 169.158 €)
Antal rum: 3 rum & kök + bastu
Storlek: Lägenhet 96 m², kontor/affärslokal 25 m²
Utgångspris: 330 000 € (Skuldfritt pris)
Areal: 1 361 m² och 1 396 m²
Utgångspris: 40 830 € och 41 880 €
Antal rum: 3 rum + kök + badrum + bastu.
Storlek: Ca 76 m².
Utgångspris: 140 000 € (Skuldfritt pris ca 147 148,56 €)
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 53 m²
Utgångspris: 105 000 € (Skuldfritt pris ca 133 091,55 €)
Våningsyta: Yttermått 7 m x 10 m + farstu om ca 2 m x 3 m.
Tomtareal: ca 8 200 m²
Utgångspris: 100 000 €
Våningsyta: Ca 179,7 m²
Tomtareal: 696 m²
Utgångspris: 235 000 €
Storlek: 79,5 m²
Utgångspris: 155 000 € (skuldfritt pris ca 177 955,90 €)
Utgångspris: 25 000 €
Tomtareal: 2630 m²
Utgångspris: 60 000 €
Utgångspris: 50 000 €
Våningsyta: Ca 80 m².
Tomtareal: 2.360 m².
Utgångspris: 120.000 €
Areal: 4400 m²
Utgångspris: 28.000 €
Utgångspris: 50 000€
Våningsyta: Yttermått ca 8m x 9m.
Tomtareal: 6000 m²
Utgångspris: 65 000€
Våningsyta: 41 m2
Tomtareal: 2400 m2
Utgångspris: 67 000€
Tomtareal: 6 600 m²
Utgångspris: 70 000 €
Våningsyta: Våningsyta ca 192 m², bostadsyta ca 175 m².
Tomtareal: Ca 4.300 m².
Utgångspris: 330 000 €
Tomtareal: Tomten är ca 19.500 m².
Utgångspris: 60 000 €
Antal rum: 3 rum & kök
Begärt pris: 379 310 €
Tomtareal: 4 378 m², 4 470 m² och 6 355 m²
Utgångspris: 25.000 € - 30 000 €
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 49,5 m²
Utgångspris: 86 500 € (skuldfritt pris)
Våningsyta: Yttermått ca 6,0 x 10, 2 + farstu 6,2 x 2,3 m.
Tomtareal: 4700 m²
Utgångspris: 45 000 €
Tomtareal: 3.000 m²
Utgångspris: 70 000 €
Våningsyta: Ca 135 m²
Tomtareal: 2400 m²
Utgångspris: 50 000 €.
Antal rum: 3 rum och kök + balkong
Storlek: 86,5 m²
Utgångspris: 361 975 €
Utgångspris: 10 000 € eller anbud
Tomtareal: 18 036 m²
Utgångspris: Försäljning och övertagande sker enligt överenskommelse.
Våningsyta: Yttermått ca 8 m x 9 m.
Tomtareal: 1600 m²
Utgångspris: 68 000 €
Tomtareal: Ca 20 000 m² (2 hektar)
Utgångspris: 160 000 €
Utgångspris: 50 000 €
Tomtareal: 2.915 m²
Utgångspris: 179 000 € eller för uthyrning
Begärt pris: 18 200 €
Utgångspris: 19 800 €
Båtplats: Kan köpas till.
Tomtareal: Ca 3,5 ha.
Utgångspris: 300 000 €.
Våningsyta: Ca 120 m² (grunden).
Tomtareal: 4250 m²
Utgångspris: 42 000 €
Tomtareal: Arealen på tomtområdena är ca 7 100 m² + 2 330 m²+ 3 414 m², totalt ca 12.844 m²
Utgångspris: 380 000 €
Tomtareal: Tomterna är ca 1 100 m² vardera.
Begärt pris: 10 000 €/tomt
Areal: Tomter för privathus 932m² - 1493m². Radhustomter 3832m² - 4651m²
Tomtareal: Totalt ca 24 600 m² (19 800 m² + 1 620 m² + 3 200 m²)
Utgångspris: 410 000 €
Objektet är sålt
Antal rum: 5 rum & kök + ekonomiutrymmen och garage
Storlek: Ca 124+21 m² = 145 m²
Utgångspris: 150 000 € (Skuldfritt pris)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!