Objekt till salu

Antal rum: 2 r+k
Utgångspris: 149 000 € (Skuldfritt pris 151 205 €)
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 64,3 m²
Begärt pris: 183 255 €
Objektet stänger: 2018-08-21
Antal rum: 1 rum & kök
Storlek: Ca 23,4 m²
Utgångspris: 70 200 € (Skuldfritt pris)
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 56 m2
Utgångspris: 110 000 € (skuldfritt pris ca 116 417,69 €)
Våningsyta: Total lägenhetsyta om ca 86,7 m2.
Tomtareal: 12 009 m2
Utgångspris: 275 000 €
Antal rum: 2 rum och kokvrå
Storlek: Ca 45 m²
Utgångspris: 87 000 € (skuldfritt pris)
Objektet stänger: 2018-08-23
Antal rum: 4 r+k
Storlek: Ca 94 m²
Utgångspris: 185 000 € (Skuldfritt pris: 194 930,64 €)
Objektet stänger: 2018-08-22
Antal rum: 3 r+k
Storlek: ca 72 m²
Utgångspris: 120 000 € (Skuldfritt pris: 127 614,28 €)
Antal rum: 3 rum & kök
Storlek: 76,6 m²
Utgångspris: 140 000 €
Antal rum: 3 rum & kök
Storlek: Ca 68 m²
Utgångspris: 101 500 € (Skuldfritt pris ca 143 067 €)
Våningsyta: Ca 176 m².
Tomtareal: Egen tomt om 805 m².
Utgångspris: 260 000 €
Våningsyta: Ca 82,8 m²
Utgångspris: 180 000 €
Storlek: Ca. 29m²
Utgångspris: 62 300 € (Skuldfritt pris ca 69 558 €)
Tomtareal: 1 651 m2
Utgångspris: 220 000 €
Objektet har stängt
Anbud: Anbud märkta ”Skog i Kyrkoby” inlämnas skriftligt i slutet kuvert till Mäklarhuset Åland Ab, Skarpansvägen 29 B, 22100 MARIEHAMN senast onsdagen den 10 augusti 2018 kl. 16.00. Säljaren förbehåller sig rätten att anta eller förkasta anbud samt att ordna budgivning mellan anbudsgivare.
Objektet stänger: 2018-08-31
Anbud: På legorätten och härpå befintlig hangarbyggnad motses slutna skriftliga anbud vilka senast fredagen den 27 juli 2018 kl.16:00 skall inlämnas till Mäklarhuset Åland Ab:s kontor vid Skarpansvägen 29 B i Mariehamn.
Tomtareal: 2,437 ha
Utgångspris: 30 000 €
Våningsyta: Byggnadsytan är 36,9 m² och bostadsytan är 34,1 m².
Tomtareal: 2 490 m²
Utgångspris: 60 000 €
Våningsyta: Ca 84 m²
Tomtareal: 4 200 m²
Utgångspris: 95 000 €
Objektet har stängt
Antal rum: 3 r+k
Utgångspris: 197 000 €
Våningsyta: Ca 75 m2 (bostadsyta)
Tomtareal: 2 400 m2
Utgångspris: 120 000
Tomtareal: 814 m²
Utgångspris: 250 000 €
Våningsyta: Ca 100 m² (våningsyta) exkl. källarvåning.
Tomtareal: Ägotomt om 1 048 m² på detaljplanerat bostadsområde.
Begärt pris: 125 000 €
Våningsyta: Ca 272,5 m² exkl. garage
Tomtareal: 1 200 m²
Utgångspris: 315 000 €
Våningsyta: Ca 260 m² (bostadsyta ca 220 m²)
Tomtareal: Ägotomt om 1 209 m²
Utgångspris: 285 000 €
Våningsyta: Ca 280 m² total våningsyta
Tomtareal: 1 024 m²
Utgångspris: 200 000 €
Våningsyta: Ca. 60 m²
Tomtareal: 3290 m²
Utgångspris: 55 000 €
Våningsyta: Totalt ca 180 m² inkl. ekonomiutrymmen och garage. Ca 130 m² uppskattad bostadsyta.
Tomtareal: 621 m²
Utgångspris: 238 000 €
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 56 m2
Utgångspris: 85 000 € (skuldfritt pris ca 93 308,61€)
Antal rum: 3 & kök
Storlek: Ca. 67m²
Utgångspris: 154.900 (Skuldfritt pris: 159.058 €)
Objektet har stängt
Våningsyta: Ca 600 m2
Tomtareal: 1 050 m2 och 200 m2
Anbud: På byggnaden motses slutna skriftliga anbud vilka senast fredagen den 27 juli kl. 16.00 skall lämnas till Mäklarhuset Åland Ab:s kontor vid Skarpansvägen 29 B i Mariehamn.
Typ: Affärslokal
Antal rum: 3 rum och kök
Utgångspris: 196 000 - 206 000€
Våningsyta: Ca 185 m² (bostadsyta ca 145 m²)
Tomtareal: Ägotomt om 683 m²
Utgångspris: 350 000 €
Antal rum: 2 rum & kokvrå
Storlek: ca 40 m²
Utgångspris: 162 000 € (Skuldfritt pris ca 165 700 €)
Våningsyta: Totalt ca 205 m² inkl. sluttningsplan.
Tomtareal: 10 000 m² (7 200 m² land och 2 800 m² vattenområde)
Utgångspris: 260 000 €
Våningsyta: Bostadsyta ca 155 m2 (våningsyta ca 175 m2)
Tomtareal: 2 330 m2
Utgångspris: 140 000 €
Våningsyta: Total våningsyta m ca 204 m2.
Tomtareal: Ägotomt om 756 m2.
Utgångspris: 225 000 €.
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 55 m²
Utgångspris: 144 000 € (skuldfritt pris ca 147 605 €)
Antal rum: 3 rum & kök
Storlek: 92,1 m²
Utgångspris: 157 000 € (skuldfritt pris 158 300 €)
Antal rum: 3 r+k
Storlek: ca 73 m²
Utgångspris: 95 000 €
Utgångspris: 35 000 €
Tomtareal: 4 880 m²
Utgångspris: 87 000 €
Antal rum: 3 rum och kök
Storlek: Ca 81 m²
Utgångspris: 138 000 € (skuldfritt pris ca 149 330,06 €)
Våningsyta: ca 66 m²
Tomtareal: 6 910 m²
Utgångspris: 35 000€
Våningsyta: Ca 238 m² exkl. garage
Tomtareal: 1 870 m²
Utgångspris: 425 000€
Antal rum: 3 rum & kök
Storlek: 83 m²
Utgångspris: 220 000€
Antal rum: 1 rum & kokvrå
Storlek: ca 30 m²
Utgångspris: 72 000 € (Skuldfritt pris ca 76 652,16€)
Objektet har stängt
Våningsyta: Ca 180 m²
Tomtareal: 2 250 m²
Utgångspris: 230 000€
Antal rum: 3 rum & kök
Storlek: ca 69 m2
Utgångspris: 207 000 € (Skuldfritt pris)
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: 56,6 m2
Utgångspris: 165 000€ (skuldfritt pris)
Tomtareal: 5.940 m²
Utgångspris: 440 000 €
Våningsyta: Ca 119 M2 (bostadsyta)
Tomtareal: Ca 7,7 ha
Utgångspris: 85 000 €
Utgångspris: 25 000 €
Tomtareal: 4706 m2
Utgångspris: 75 000 €
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 53 m²
Utgångspris: 99 500 €
Objektet har stängt
Våningsyta: Ca 138 m² + garage ca 30 m²
Tomtareal: 893 m²
Utgångspris: 295.000 €
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 59 m²
Utgångspris: 139 000 €
Tomtareal: ca 13 000 m²
Utgångspris: 100 000 €
Utgångspris: 15 000 €/tomt
Utgångspris: 64 000 €
Antal rum: 3 rum & kök
Storlek: Ca 115 m2 (bostadsyta ca 90 m2)
Utgångspris: 202 500 € (skuldfritt pris)
Antal rum: 3 rum och kök
Storlek: 79,3 m²
Utgångspris: 226 005 €
Våningsyta: Ca 20 m²
Tomtareal: 16 200 m²
Utgångspris: 25 000 €
Objektet har stängt
Våningsyta: Totalt ca 119 m2 (bostadsyta ca 103 m²)
Tomtareal: Fastigheten är 2 400 m2 stor med ca 35 meter lång strandlinje
Utgångspris: 180 000€
Våningsyta: Ca 168 m² (bostadsyta)
Tomtareal: Ägotomt om 1 400 m2
Utgångspris: 160 000 €
Våningsyta: 128,5 kvm + källare om 71 kvm och garage om 25 kvm
Utgångspris: 72 000 € (Skuldfritt pris: ca 133 167,76 €)
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: 52 m²
Utgångspris: 130 000 € (Skuldfritt pris ca. 132 855,70 €)
Tomtareal: 5 623 m²
Utgångspris: 138 000€
Antal rum: 2 rum & kök - 3 rum & kök
Storlek: 2 r+k 67,4 m² och 3 r+k 99,1 m²
Begärt pris: Skuldfria priser mellan 232 000 € - 571 000 €, med låneandel priser mellan 72 102 € - 280 468 €
Objektet har stängt
Våningsyta: Ca 99 m² (bostadsyta) exkl. källarvåning.
Tomtareal: Ägotomt om 1 001m² på detaljplanerat bostadsområde.
Utgångspris: 238 000 €
Antal rum: 3 rum och kök
Storlek: Ca 70 m²
Utgångspris: 178 000 € (skuldfritt pris 188 864 €)
Antal rum: 2 rum & kokvrå - 4 rum & kök
Storlek: 40 m², 57 m², 81 m² (takvåning) samt 97 m²
Begärt pris: 164 000 € - 417 150 €
Antal rum: 2 rum & kök
Utgångspris: 155 000 € (Skuldfritt pris)
Tomtareal: outbrutet område om ca 2 000 m²
Utgångspris: 220 000 €
Våningsyta: Ca 140 m²
Tomtareal: 3250 m²
Utgångspris: 265 000 €
Tomtareal: 8640 m²
Utgångspris: 30 000 - 180 000
Utgångspris: 420 000 €
Våningsyta: Ca 42,7 m²
Utgångspris: 325 000 (skuldfritt pris)
Tomtareal: Ca 6.300 m² med 65 m gräns mot strand
Utgångspris: 300 000 €
Antal rum: 2 rum & kök, 3 rum & kök, 4 rum & kök
Storlek: 62,9 m² - 84,8 m²
Begärt pris: 179.265 € - 228.960 €
Våningsyta: 176 m²
Tomtareal: 3400 m²
Utgångspris: 140 000 €
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 65 m²
Utgångspris: 115 000 € (skuldfritt pris ca 121 114,11 €)
Antal rum: 3 rum & kök + bastu
Storlek: Lägenhet 96 m², kontor/affärslokal 25 m²
Utgångspris: 330 000 € (Skuldfritt pris)
Areal: 1 361 m² och 1 396 m²
Utgångspris: 40 830 € och 41 880 €
Antal rum: 3 rum + kök + badrum + bastu.
Storlek: Ca 76 m².
Utgångspris: 140 000 € (Skuldfritt pris ca 147 148,56 €)
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 53 m²
Utgångspris: 105 000 € (Skuldfritt pris ca 133 091,55 €)
Våningsyta: Yttermått 7 m x 10 m + farstu om ca 2 m x 3 m.
Tomtareal: ca 8 200 m²
Utgångspris: 100 000 €
Våningsyta: Ca 179,7 m²
Tomtareal: 696 m²
Utgångspris: 235 000 €
Utgångspris: 25 000 €
Utgångspris: 50 000 €
Våningsyta: Ca 80 m².
Tomtareal: 2.360 m².
Utgångspris: 120.000 €
Areal: 4400 m²
Utgångspris: 28.000 €
Utgångspris: 50 000€
Våningsyta: Yttermått ca 8m x 9m.
Tomtareal: 6000 m²
Utgångspris: 65 000€
Våningsyta: 41 m2
Tomtareal: 2400 m2
Utgångspris: 67 000€
Tomtareal: Tomten är ca 19.500 m².
Utgångspris: 60 000 €
Antal rum: 3 rum & kök
Begärt pris: 379 310 €
Tomtareal: 4 378 m², 4 470 m² och 6 355 m²
Utgångspris: 25.000 € - 30 000 €
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 49,5 m²
Utgångspris: 86 500 € (skuldfritt pris)
Våningsyta: Ca 135 m²
Tomtareal: 2400 m²
Utgångspris: 50 000 €.
Antal rum: 3 rum och kök + balkong
Storlek: 86,5 m²
Utgångspris: 361 975 €
Utgångspris: 10 000 € eller anbud
Tomtareal: 18 036 m²
Utgångspris: Försäljning och övertagande sker enligt överenskommelse.
Våningsyta: Yttermått ca 8 m x 9 m.
Tomtareal: 1600 m²
Utgångspris: 68 000 €
Tomtareal: Ca 20 000 m² (2 hektar)
Utgångspris: 160 000 €
Utgångspris: 50 000 €
Begärt pris: 18 200 €
Utgångspris: 19 800 €
Båtplats: Kan köpas till.
Tomtareal: Ca 3,5 ha.
Utgångspris: 300 000 €.
Våningsyta: Ca 120 m² (grunden).
Tomtareal: 4250 m²
Utgångspris: 42 000 €
Tomtareal: Arealen på tomtområdena är ca 7 100 m² + 2 330 m²+ 3 414 m², totalt ca 12.844 m²
Utgångspris: 380 000 €
Tomtareal: Tomterna är ca 1 100 m² vardera.
Begärt pris: 10 000 €/tomt
Areal: Tomter för privathus 932m² - 1493m². Radhustomter 3832m² - 4651m²
Objektet är sålt
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 52 m2
Utgångspris: 126 000 €

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!