Objekt till salu

Antal rum: 3 rum och kök
Utgångspris: 178 000 € (Skuldfritt pris ca 188 864 €)
Antal rum: 2 rum & kök
Utgångspris: 162 000 € (Skuldfritt pris)
Tomtareal: 4000 m²
Utgångspris: 130 000 €
Antal rum: 2 r+k
Storlek: Ca 53 m2
Utgångspris: 85 000 € (skuldfritt pris ca 116 005 €)
Antal rum: 3 rum och kök
Storlek: ca 89 m²
Utgångspris: 161 000 € (Skuldfritt pris)
Våningsyta: Ca 176 m².
Tomtareal: Egen tomt om 805 m².
Utgångspris: 266 000 €
Våningsyta: Ca 120 m2 (bostadsyta ca 93,8 m2)
Tomtareal: Ca 2350 m2
Utgångspris: 130 000 €
Tomtareal: Ägotomt om ca 1.290 m2
Utgångspris: 220 000 €
Objektet har stängt
Våningsyta: Totalt ca 143 m² (bostadsyta ca 126 m²).
Utgångspris: 295 000 €
Tomtareal: outbrutet område om ca 2 000 m²
Utgångspris: 220 000 €
Objektet har stängt
Antal rum: 4 rum och kök
Utgångspris: 98 000 € (Skuldfritt pris ca 141 200 €)
Antal rum: 3 rum & kök
Storlek: ca 70 m²
Utgångspris: 155 000 € (Skuldfritt pris ca 163 867 €)
Våningsyta: Bostadsyta om ca 82,5 m² + varmförråd.
Tomtareal: Tomt om totalt ca 1720 m², del enligt besittningsavtal.
Utgångspris: 195 000 €
Våningsyta: Ca 140 m²
Tomtareal: 3250 m²
Utgångspris: 275 000 €
Tomtareal: 3 300 m²
Utgångspris: 130 000 €
Tomtareal: 8640 m²
Utgångspris: 30 000 - 180 000
Utgångspris: 28 000 €
Antal rum: 3 rum & kök + bastu
Storlek: Ca 78,8 m²
Utgångspris: 193 000 (Skuldfritt pris)
Antal rum: 4 rum & kök
Storlek: Ca 88 m²
Utgångspris: 185 000 € (skuldfritt pris)
Våningsyta: Ca 162,5 m²
Tomtareal: 2000 m²
Utgångspris: 215 000 €
Utgångspris: 420 000 €
Våningsyta: Ca 42,7 m²
Utgångspris: 325 000 (skuldfritt pris)
Tomtareal: 5.940 m²
Utgångspris: 440 000 €
Tomtareal: Ca 6.300 m² med 65 m gräns mot strand
Utgångspris: 300 000 €
Våningsyta: Ca 138 m² + garage ca 30 m²
Tomtareal: 893 m²
Utgångspris: 295.000 €
Tomtareal: 5 623 m²
Utgångspris: 143 000€
Våningsyta: Ca 190 m² (yttermått).
Tomtareal: 2 385 m².
Utgångspris: 122 000 €.
Antal rum: 2 rum & kök, 3 rum & kök, 4 rum & kök
Storlek: 62,9 m² - 84,8 m²
Begärt pris: 179.265 € - 228.960 €
Våningsyta: 176 m²
Tomtareal: 3400 m²
Utgångspris: 140 000 €
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 65 m²
Utgångspris: 115 000 € (skuldfritt pris ca 121 114,11 €)
Antal rum: 3 rum & kök
Storlek: Ca 68 m²
Utgångspris: 119 000 € (Skuldfritt pris ca 161 587,54 €)
Antal rum: 3 & kök
Storlek: Ca. 67m²
Utgångspris: 165.000 (Skuldfritt pris: 169.530 €)
Antal rum: 4 rum & kök
Storlek: Ca 86,5 m²
Utgångspris: 169 000 € (Skuldfritt pris ca 180 000 €)
Antal rum: 3 rum & kök + bastu
Storlek: Lägenhet 96 m², kontor/affärslokal 25 m²
Utgångspris: 330 000 € (Skuldfritt pris)
Areal: 1 361 m² och 1 396 m²
Utgångspris: 40 830 € och 41 880 €
Objektet har stängt
Antal rum: 4 rum, kök, wc/duschrum, klk och hall
Storlek: 126,4 m²
Utgångspris: 370 000 € (Skuldfritt pris)
Antal rum: 3 rum + kök + badrum + bastu.
Storlek: Ca 76 m².
Utgångspris: 140 000 € (Skuldfritt pris ca 147 148,56 €)
Våningsyta: Ca 85 m² .
Utgångspris: 120 000 €
Antal rum: 2 rum & kokvrå - 4 rum & kök
Storlek: 40 m², 57 m², 81 m² (takvåning) samt 97 m²
Begärt pris: 164 000 € - 417 150 €
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 53 m²
Utgångspris: 105 000 € (Skuldfritt pris ca 133 091,55 €)
Våningsyta: Yttermått 7 m x 10 m + farstu om ca 2 m x 3 m.
Tomtareal: ca 8 200 m²
Utgångspris: 100 000 €
Våningsyta: Ca 179,7 m²
Tomtareal: 696 m²
Utgångspris: 235 000 €
Storlek: 79,5 m²
Utgångspris: 160 000 € (skuldfritt pris ca 182 955,90 €)
Tomtareal: 4 880 m²
Utgångspris: 95 000 €
Utgångspris: 25 000 €
Tomtareal: 2630 m²
Utgångspris: 60 000 €
Utgångspris: 50 000 €
Antal rum: 3 rum & kök
Storlek: Ca 82 m²
Utgångspris: 372 000 € (Skuldfritt pris ca 378 795 €) inkl. garage
Våningsyta: Byggnadsyta ca 117 m² / Våningsyta ca 104 m².
Tomtareal: 3.800 m².
Utgångspris: 155 000 €
Våningsyta: Ca 80 m².
Tomtareal: 2.360 m².
Utgångspris: 120.000 €
Areal: 4400 m²
Utgångspris: 30.000 €
Utgångspris: 50 000€
Våningsyta: Yttermått ca 8m x 9m.
Tomtareal: 6000 m²
Utgångspris: 65 000€
Tomtareal: 6 600 m²
Utgångspris: 70 000 €
Våningsyta: Våningsyta ca 192 m², bostadsyta ca 175 m².
Tomtareal: Ca 4.300 m².
Utgångspris: 330 000 €
Tomtareal: Tomten är ca 19.500 m².
Utgångspris: 60 000 €
Antal rum: 3 rum & kök
Begärt pris: 379 310 €
Tomtareal: 4 378 m², 4 470 m² och 6 355 m²
Utgångspris: 25.000 € - 30 000 €
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 49,5 m²
Utgångspris: 86 500 € (skuldfritt pris)
Våningsyta: Yttermått ca 6,0 x 10, 2 + farstu 6,2 x 2,3 m.
Tomtareal: 4700 m²
Utgångspris: 45 000 €
Tomtareal: 3.000 m²
Utgångspris: 70 000 €
Antal rum: 2 rum & kök - 3 rum & kök
Storlek: 2 r+k 67,4 m² och 3 r+k 99,1 m²
Begärt pris: Skuldfria priser mellan 232 000 € - 571 000 €, med låneandel priser mellan 72 102 € - 280 468 €
Areal: 2,185 ha
Utgångspris: 40 000 €
Våningsyta: Ca 135 m²
Tomtareal: 2400 m²
Utgångspris: 50 000 €.
Antal rum: 3 rum och kök + balkong
Storlek: 86,5 m²
Utgångspris: 361 975 €
Utgångspris: 10 000 € eller anbud
Tomtareal: outbrutet område om ca 14 400 m²
Utgångspris: 95 000 €
Tomtareal: 18 036 m²
Utgångspris: Försäljning och övertagande sker enligt överenskommelse.
Våningsyta: Yttermått ca 8 m x 9 m.
Tomtareal: 1600 m²
Utgångspris: 68 000 €
Tomtareal: Ca 20 000 m² (2 hektar)
Utgångspris: 160 000 €
Utgångspris: 50 000 €
Tomtareal: 2.915 m²
Utgångspris: 179 000 € eller för uthyrning
Utgångspris: 48 000 €
Begärt pris: 18 200 €
Utgångspris: 19 800 €
Båtplats: Kan köpas till.
Tomtareal: Ca 3,5 ha.
Utgångspris: 300 000 €.
Våningsyta: Ca 120 m² (grunden).
Tomtareal: 4250 m²
Utgångspris: 42 000 €
Tomtareal: Arealen på tomtområdena är ca 7 100 m² + 2 330 m²+ 3 414 m², totalt ca 12.844 m²
Utgångspris: 380 000 €
Tomtareal: Tomterna är ca 1 100 m² vardera.
Begärt pris: 10 000 €/tomt
Areal: Tomter för privathus 932m² - 1493m². Radhustomter 3832m² - 4651m²
Utgångspris: 30€ / m²
Objektet är sålt
Antal rum: 2 rum och kök
Utgångspris: 105 000 € (Skuldfritt pris ca 106 720 €)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!