Objekt till salu

Anbud: På ettvart skifte motses slutna skriftliga anbud vilka senast fredagen den 11 januari 2019 kl. 16:00 skall in-lämnas till Mäklarhuset Åland Ab, Skarpansvägen 29 i Mariehamn. Anbudsblankett ingår som bilaga i prospektet. Anbud lämnade per e-post, sms eller fax beaktas icke. Säljaren förbehåller sig fritt rätten att besluta om att anta eller förkasta inlämnade anbud samt även rätt att anordna auktionstillfälle mellan anbudsgivare. Med godkänd köpare upprättas köpebrev på Mäklarhuset Åland Ab och köpesumman erläggs enligt villkoren i köpebrevet.
Antal rum: 2 rum + kök
Storlek: Ca 61 m²
Utgångspris: 170 000 €
Objektet stänger: 2018-12-21
Anbud: På den två skiftena gemensamt motses slutna skriftliga anbud vilka senast den 21 december 2018 skall lämnas till Mäklarhuset Åland Ab. Anbudsblankett finns bifogat i prospektet.
Typ: Åkerskiften
Utgångspris: För den västra tomten (markerad A): 33 000 € För den östra tomten (markerad B): 28 000 €
Objektet stänger: 2018-12-18
Antal rum: 2 rum och kokvrå
Storlek: Ca 44 m²
Utgångspris: 88 000 € (skuldfritt pris)
Antal rum: 2 rum & kök (öppen planlösning) + bastu
Storlek: Ca 55 m²
Utgångspris: 189 000 € (skuldfritt pris)
Antal rum: 5 rum & kök + bastu + garage samt wc/badrum i alla våningsplan
Storlek: Ca 233 m² (bostadsyta ca 150 m²)
Utgångspris: 310 000 € (skuldfritt pris)
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 63 m²
Utgångspris: 135 000 € (Skuldfritt pris 140 364 €)
Antal rum: 1 rum & kv - 4 rum & kv
Storlek: 28 m² - 68 m²
Begärt pris: 98 000 € - 193 800 € (se prospektet)
Tomtareal: 4 000 m² jordområde och 2,7 hektar vattenområde.
Utgångspris: 45 000 €
Våningsyta: ca 55 m² (byggnadsyta)
Tomtareal: ca 2,2 ha (ca 22 000 m²)
Utgångspris: 82 000 €
Våningsyta: Ca 140 m²
Tomtareal: 1 538 m²
Utgångspris: 305 000 €
Antal rum: 2 r+k
Storlek: Ca 59,5 m²
Utgångspris: 73 000 € (Skuldfritt pris: 109 984,92 €)
Våningsyta: Ca 168 m² (bostadsyta)
Tomtareal: Ägotomt om 1 400 m2
Utgångspris: 160 000 €
Tomtareal: 4 880 m²
Utgångspris: 87 000 €
Objektet stänger: 2018-12-14
Tomtareal: 11,183 ha
Anbud: Anbud märkta ”NORRSUNDA” skall inlämnas senast fredagen den 14 december kl. 15.00 till Mäklarhuset. Anbudsblankett finns bifogad i prospektet.
Antal rum: 2 rum och kök
Storlek: ca 60 m²
Utgångspris: 120 000 € (skuldfritt 123 580 €)
Våningsyta: Ca 60m²
Tomtareal: 2 592 m²
Utgångspris: 155 000 €
Antal rum: 1 r+kv
Storlek: Ca 20 m²
Utgångspris: 68 500 € (Skuldfritt pris)
Våningsyta: Yttermått ca 10m x 20m
Tomtareal: 7300 m²
Utgångspris: 220 000 €
Antal rum: 2 rum & kokvrå
Storlek: ca 40 m²
Utgångspris: 155 000 € (Skuldfritt pris ca 158 700 €)
Antal rum: 3 rum och kök
Utgångspris: 192 000 - 202 000€
Antal rum: 2 r+k
Utgångspris: 147 000 € (Skuldfritt pris 149 205 €)
Antal rum: 3 r+k
Storlek: ca 73 m²
Utgångspris: 92 000 €
Antal rum: 3 & kök
Storlek: Ca. 67m²
Utgångspris: 154.900 (Skuldfritt pris: 159.058 €)
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 53 m²
Utgångspris: 90 000 € (Skuldfritt pris ca 120 293€)
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 53 m²
Utgångspris: 88 000 € (Skuldfritt pris ca 118 291,61 €)
Antal rum: 2 r+k
Storlek: Ca 59 m²
Utgångspris: 80 000 € (Skuldfritt pris: 114 788,38 €)
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 63 m²
Utgångspris: 117 000 € (Skuldfritt pris)
Våningsyta: Yttermått ca 10,5m x 9m
Tomtareal: 4100 m²
Utgångspris: 120 000 €
Våningsyta: Boyta ca 170 m² (byggnadsyta ca 280 m²)
Tomtareal: Ca 1 056 m²
Utgångspris: 310 000 €
Våningsyta: Ca 316 m² (restaurang) + ca 120 m² (personalbostäder)
Tomtareal: 3 740 m² + 1 178 m²
Utgångspris: Diskuteras med mäklaren.
Tomtareal: 3337 m²
Utgångspris: 80 000 €
Areal: Totalt 1,19 ha.
Utgångspris: 12 000 €
Antal rum: 2 r+kv
Storlek: Ca 40 m²
Utgångspris: 160 000 € (Skuldfritt pris: 163 730 €)
Tomtareal: Arealen på tomtområdena är ca 7 100 m² + 2 330 m²+ 3 414 m², totalt ca 12.844 m²
Utgångspris: 290 000 €
Våningsyta: Ca 140 m²
Tomtareal: 3250 m²
Utgångspris: 255 000 €
Våningsyta: Ca 300 m²
Tomtareal: 4 130 m²
Anbud: Prisuppgifter tillhandahålls av mäklaren
Våningsyta: Ca 120 m² (byggnadsyta)
Tomtareal: 17 690 m² + 2 110 m² = 19 800 m²
Utgångspris: 78 000 €
Våningsyta: Ca 260 m² (bostadsyta ca 220 m²)
Tomtareal: Ägotomt om 1 209 m²
Utgångspris: 285 000 €
Antal rum: 3 rum & kök
Storlek: Ca 68 m²
Utgångspris: 101 500 € (Skuldfritt pris ca 143 067 €)
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 55 m²
Utgångspris: 130 000 € (skuldfritt pris ca 133 605 €)
Tomtareal: 4 300 m²
Anbud: Prisuppgifter tillhandahålls på begäran av mäklaren.
Våningsyta: Total lägenhetsyta om ca 86,7 m²
Tomtareal: 12 009 m²
Utgångspris: 220 000 €
Våningsyta: Totalt ca 205 m² inkl. sluttningsplan.
Tomtareal: 10 000 m² (7 200 m² land och 2 800 m² vattenområde)
Utgångspris: 245 000 €
Antal rum: 3 r+k
Storlek: ca 82 m²
Utgångspris: 355 000 € (Skuldfritt pris: 362 650 €)
Våningsyta: Ca 150 m² (yttermått), uppvärmd yta exklusive garage ca 100 m².
Tomtareal: 2 600 + 1 490 m2
Utgångspris: 120 000 €
Våningsyta: Ca 176 m².
Tomtareal: Egen tomt om 805 m².
Utgångspris: 255 000 €
Antal rum: 3 rum & kök
Storlek: Ca 115 m² (bostadsyta ca 90 m²)
Utgångspris: 185 000 € (skuldfritt pris)
Antal rum: 3 rum och kök
Storlek: Ca 81 m²
Utgångspris: 130 000 € (skuldfritt pris ca 141 330,06 €)
Tomtareal: 3 200 m²
Utgångspris: 65 000 €
Utgångspris: 19 800 €
Båtplats: Kan köpas till.
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 49,5 m²
Utgångspris: 79 500 € (skuldfritt pris)
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 49,5 m²
Utgångspris: 82 000 € (Skuldfritt pris)
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 56 m²
Utgångspris: 110 000 € (skuldfritt pris ca 116 417,69 €)
Antal rum: 3 rum & kök
Storlek: 76,6 m²
Utgångspris: 140 000 €
Våningsyta: Ca 82,8 m²
Utgångspris: 180 000 €
Tomtareal: 2,437 ha
Utgångspris: 30 000 €
Våningsyta: Byggnadsytan är 36,9 m² och bostadsytan är 34,1 m².
Tomtareal: 2 490 m²
Utgångspris: 60 000 €
Våningsyta: Ca 75 m² (bostadsyta)
Tomtareal: 2 400 m²
Utgångspris: 120 000
Tomtareal: 814 m²
Utgångspris: 250 000 €
Våningsyta: Ca 280 m² total våningsyta
Tomtareal: 1 024 m²
Utgångspris: 200 000 €
Våningsyta: ca 66 m²
Tomtareal: 6 910 m²
Utgångspris: 35 000€
Tomtareal: 5.940 m²
Utgångspris: 440 000 €
Våningsyta: Ca 119 m² (bostadsyta)
Tomtareal: Ca 7,7 ha
Utgångspris: 85 000 €
Utgångspris: 25 000 €
Utgångspris: 15 000 €/tomt
Våningsyta: 128,5 m² + källare om 71 m² och garage om 25 m²
Utgångspris: 65 000 € (Skuldfritt pris: 128 792,76 €)
Antal rum: 2 rum & kök - 3 rum & kök
Storlek: 2 r+k 67,4 m² och 3 r+k 99,1 m²
Begärt pris: Skuldfria priser mellan 232 000 € - 571 000 €, med låneandel priser mellan 72 102 € - 280 468 €
Antal rum: 2 rum & kokvrå - 4 rum & kök
Storlek: 40 m², 57 m², 81 m² (takvåning) samt 97 m²
Begärt pris: 164 000 € - 417 150 €
Antal rum: 2 rum & kök
Utgångspris: 150 000 € (Skuldfritt pris)
Tomtareal: 8640 m²
Utgångspris: 30 000 - 180 000
Våningsyta: Ca 42,7 m²
Utgångspris: 325 000 (skuldfritt pris)
Tomtareal: Ca 6.300 m² med 65 m gräns mot strand
Utgångspris: 300 000 €
Antal rum: 3 rum & kök + bastu
Storlek: Lägenhet 96 m², kontor/affärslokal 25 m²
Utgångspris: 330 000 € (Skuldfritt pris)
Areal: 1 361 m² och 1 396 m²
Utgångspris: 40 830 € och 41 880 €
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 53 m²
Utgångspris: 105 000 € (Skuldfritt pris ca 133 091,55 €)
Våningsyta: Ca 179,7 m²
Tomtareal: 696 m²
Utgångspris: 235 000 €
Utgångspris: 25 000 €
Utgångspris: 50 000 €
Våningsyta: Ca 80 m².
Tomtareal: 2.360 m².
Utgångspris: 120.000 €
Areal: 4400 m²
Utgångspris: 28.000 €
Utgångspris: 50 000€
Antal rum: 3 rum & kök
Begärt pris: 379 310 €
Tomtareal: 4 378 m², 4 470 m² och 6 355 m²
Utgångspris: 25.000 € - 30 000 €
Utgångspris: 10 000 € eller anbud
Tomtareal: 18 036 m²
Utgångspris: Försäljning och övertagande sker enligt överenskommelse.
Tomtareal: Ca 20 000 m² (2 hektar)
Utgångspris: 160 000 €
Utgångspris: 50 000 €
Begärt pris: 18 200 €
Tomtareal: Ca 3,5 ha.
Utgångspris: 300 000 €.
Våningsyta: Ca 120 m² (grunden).
Tomtareal: 4250 m²
Utgångspris: 42 000 €
Tomtareal: Tomterna är ca 1 100 m² vardera.
Begärt pris: 10 000 €/tomt
Areal: Tomter för privathus 932m² - 1493m². Radhustomter 3832m² - 4651m²

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!