Objekt till salu

Antal rum: 4 rum & kök
Storlek: Ca 88 m²
Utgångspris: 185 000 € (skuldfritt pris)
Antal rum: 3 rum & kök + bastu
Storlek: Ca 78,8 m²
Utgångspris: 197 000 (Skuldfritt pris)
Antal rum: 3 rum & kök + bastu
Storlek: Lägenhet 96 m², kontor/affärslokal 25 m²
Utgångspris: 330 000 € (Skuldfritt pris)
Objektet stänger: 2017-10-20
Antal rum: 1 rum + kv
Storlek: Ca 30 m²
Utgångspris: 110 000€ (Skuldfritt pris 110 815 €)
Objektet stänger: 2017-10-23
Tomtareal: 651 m²
Utgångspris: 200.000 €
Objektet har stängt
Tomtareal: 5200 m²
Anbud: På fastigheten motses slutna skriftliga anbud vilka senast måndagen den 16 oktober 2017 kl. 16.00 skall inlämnas till Mäklarhuset Åland Ab:s kontor vid Skarpansvägen 29 B i Mariehamn.
Objektet har stängt
Antal rum: 4 rum & kök
Storlek: Ca 99 m²
Utgångspris: 165 000 € (skuldfritt pris ca 183 169,69 €)
Antal rum: 4 rum & kök + två badrum
Storlek: ca 88,5 m²
Begärt pris: 239 000 €
Objektet stänger: 2017-10-20
Våningsyta: Ca 130 m² + ca 30 m² varmgarage
Tomtareal: Ägotomt om 772 m²
Utgångspris: 185 000 €
Areal: 1 361 m² och 1 396 m²
Utgångspris: 40 830 € och 41 880 €
Tomtareal: 2 064 m² på glesbebyggelseområde
Utgångspris: 65000 €
Våningsyta: Våningsyta ca 168 m².
Tomtareal: 4.247 m².
Utgångspris: 300 000 €
Antal rum: 2 rum & kök, 3 rum & kök, 4 rum & kök
Storlek: 62,9 m² - 84,8 m²
Begärt pris: 179.265 € - 228.960 €
Antal rum: 4 rum, kök, wc/duschrum, klk och hall
Storlek: 126,4 m²
Utgångspris: 370 000 € (Skuldfritt pris)
Antal rum: 4 rum & kök
Storlek: Ca 72 m²
Utgångspris: 108 000 € (Skuldfritt pris ca 151 200 €)
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 45 m²
Utgångspris: 85 000€ (Skuldfritt pris)
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 59 m²
Utgångspris: 130 000 € (skuldfritt pris ca 131 432,60 €)
Tomtareal: Ägotomt om 1.050².
Utgångspris: 135 000 €
Antal rum: 4 rum & kök
Storlek: 116 m²
Utgångspris: 305 000 €
Våningsyta: Ca 195 m² (total byggnadsyta).
Tomtareal: 3 200 m²
Utgångspris: 200 000 €
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 60 m²
Utgångspris: 162 000 € (Skuldfritt pris)
Antal rum: 3 rum + kök + badrum + bastu.
Storlek: Ca 76 m².
Utgångspris: 140 000 € (Skuldfritt pris ca 147 148,56 €)
Våningsyta: Yttermått 8,3 x 7,3 meter
Tomtareal: 1 813 m²
Utgångspris: 185 000 €
Tomtareal: 5 623 m²
Utgångspris: 143 000€
Tomtareal: Ägotomt om 1 055 m² på detaljplanerat bostadsområde.
Utgångspris: 130 000 €
Våningsyta: Bostadsyta ca 96 m² + veranda om ca 6 m².
Utgångspris: 55 000 €
Våningsyta: Ca 85 m² .
Utgångspris: 120 000 €
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 50 m²
Utgångspris: 110 000 € (Skuldfritt pris ca 111 251,46 €).
Våningsyta: Yttermått ca 9m x 8 m + farstu.
Tomtareal: Ca 1 ha outbrutet område.
Utgångspris: 52 000€
Antal rum: 2 rum & kokvrå - 4 rum & kök
Storlek: 40 m², 57 m², 81 m² (takvåning) samt 97 m²
Begärt pris: 148 000 € - 417 150 €
Tomtareal: Ca 18.000 m²
Utgångspris: 350 000 €
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 65 m²
Utgångspris: 115 000 € (skuldfritt pris ca 121 114,11 €)
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 53 m²
Utgångspris: 105 000 € (Skuldfritt pris ca 133 091,55 €)
Utgångspris: 70 000€
Våningsyta: Den totala våningsytan i huset är ca 206 m2 + garage om 16 m2.
Tomtareal: 10.870 m²
Utgångspris: 120 000€
Areal: Ca 3.300 m2.
Utgångspris: 40 000€
Våningsyta: Ca 173 m²
Tomtareal: 3 290 m²
Utgångspris: 290 000 €
Våningsyta: Ca 176 m².
Tomtareal: Egen tomt om 805 m².
Utgångspris: 275 000 €
Våningsyta: Totalt ca 191 m² enligt bygglovshandling.
Tomtareal: Totalt ca 7.000 m² (5.100 m² + 1.900 m² outbrutet område).
Utgångspris: 325 000 €
Våningsyta: Yttermått 7 m x 10 m + farstu om ca 2 m x 3 m.
Tomtareal: ca 8 200 m²
Utgångspris: 100 000 €
Våningsyta: Ca 179,7 m²
Tomtareal: 696 m²
Utgångspris: 235 000 €
Våningsyta: Byggnadsytan är ca 97 m² och bostadsyta ca 76,8 m².
Tomtareal: 3,16 ha.
Utgångspris: 125.000 €
Storlek: 79,5 m²
Utgångspris: 165 000 € (skuldfritt pris ca 187 955,90 €)
Utgångspris: 100 000 €
Tomtareal: 4 880 m²
Utgångspris: 95 000 €
Tomtareal: ca 2 000 m²
Utgångspris: 220 000 €
Våningsyta: Ca 230 m² (ca 157 m² nedre plan + ca 73m² övre plan) (Yttermått)
Tomtareal: 5 000 m²
Utgångspris: 265 000€
Utgångspris: 25 000 €
Utgångspris: 60 000 €
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 54 m²
Utgångspris: 145.000 € (skuldfritt pris)
Utgångspris: 239 000€ (skuldfritt pris)
Utgångspris: 50 000 €
Antal rum: 3 rum & kök
Storlek: Ca 82 m²
Utgångspris: 372 000 € (Skuldfritt pris ca 378 795 €) inkl. garage
Våningsyta: Ca 190 m² (yttermått).
Tomtareal: 2 385 m².
Utgångspris: 135 000 €.
Våningsyta: Ca 40 m² (uppvärmd yta)
Tomtareal: Ägotomt om 800 m².
Utgångspris: 95 000 €.
Tomtareal: 2.100 m² + 3.100 m², totalt 5.200 m²
Utgångspris: 38 000 €
Antal rum: 2 rum och kök
Storlek: Ca 53 m²
Utgångspris: 86 000,-€ (skuldfritt pris ca 114 091,-)
Våningsyta: Byggnadsyta ca 117 m² / Våningsyta ca 104 m².
Tomtareal: 3.800 m².
Utgångspris: 155 000 €
Våningsyta: Ca 80 m².
Tomtareal: 2.360 m².
Utgångspris: 120.000 €
Areal: 4400 m²
Utgångspris: 30.000 €
Våningsyta: Ca 220 m² (totalyta yttermått)
Tomtareal: Ägotomt om 480 m²
Utgångspris: 165 000 €
Areal: 12.400 m2
Utgångspris: 60 000 €
Utgångspris: 50 000€
Våningsyta: Yttermått ca 8m x 9m.
Utgångspris: 65 000€
Våningsyta: 41 m2
Tomtareal: 2400 m2
Utgångspris: 67 000€
Tomtareal: 6 600 m²
Utgångspris: 70 000 €
Våningsyta: Våningsyta ca 192 m², bostadsyta ca 175 m².
Tomtareal: Ca 4.300 m².
Utgångspris: 330 000 €
Tomtareal: Tomten är ca 19.500 m².
Utgångspris: 60 000 €
Antal rum: 3 rum & kök
Begärt pris: 325 360 € - 379 310 €
Våningsyta: Byggnadsytan är 155 m² och bostadsytan är 114 m² + inglasat uterum.
Tomtareal: Legotomt om 868 m².
Utgångspris: 175.000 €
Tomtareal: 4 378 m², 4 470 m² och 6 355 m²
Utgångspris: 25.000 € - 30 000 €
Objektet har stängt
Tomtareal: 195 m²
Utgångspris: 95 000 €
Typ: Gatukök/pizzeria
Antal rum: 2 rum & kök
Storlek: Ca 49,5 m²
Utgångspris: 86 500 € (skuldfritt pris)
Våningsyta: Yttermått ca 6,0 x 10, 2 + farstu 6,2 x 2,3 m.
Tomtareal: 4700 m²
Utgångspris: 50 000 €
Tomtareal: 3.000 m²
Utgångspris: 70 000 €
Objektet har stängt
Våningsyta: Våningsyta om ca 184 m² plus förråd om ca 19 m².
Tomtareal: Egen tomt om 780 m²
Utgångspris: 198 000 €
Antal rum: 2 rum & kök - 3 rum & kök
Storlek: 67,4 m² - 124,1 m²
Begärt pris: Skuldfria priser mellan 232 000 € - 571 000 €, med låneandel priser mellan 72 102 € - 280 468 €
Antal rum: 4 rum & kök
Storlek: Ca 108,8 m²
Utgångspris: 480 000 € (skuldfritt pris)
Våningsyta: Ca 150 m²
Tomtareal: Legotomt om 610 m². Legoavgiften var 2016 ca 440 euro.
Utgångspris: 180 000 €
Areal: 2,185 ha
Utgångspris: 40 000 €
Våningsyta: Ca 135 m²
Tomtareal: 2400 m²
Utgångspris: 50 000 €.
Antal rum: 3 rum och kök + balkong
Storlek: 86,5 m²
Utgångspris: 361 975 €
Utgångspris: 10 000 € eller anbud
Tomtareal: outbrutet område om ca 14 400 m²
Utgångspris: 95 000 €
Antal rum: 3 r + kök
Storlek: Ca 82 m²
Utgångspris: 365 000 € (Skuldfritt pris ca 372 520 €)
Tomtareal: 18 036 m²
Utgångspris: Försäljning och övertagande sker enligt överenskommelse.
Våningsyta: Hus 1: Byggnadsyta ca 120 m². Hus 2: Byggnadsyta ca 94 m².
Tomtareal: Ca 4.170 m²
Utgångspris: 215 000 €
Våningsyta: Yttermått ca 8 m x 9 m.
Tomtareal: 1600 m²
Utgångspris: 68 000 €
Objektet har stängt
Antal rum: 4 rum & kök
Storlek: ca 82 m²
Utgångspris: 205 000 € (Skuldfritt pris)
Tomtareal: Ca 20 000 m² (2 hektar)
Utgångspris: 160 000 €
Utgångspris: 50 000 €
Tomtareal: 2.915 m²
Utgångspris: 179 000 € eller för uthyrning
Utgångspris: 48 000 €
Begärt pris: 18 200 €
Antal rum: 3 rum & kök
Storlek: Ca 75,5 m²
Utgångspris: 159 000 € (skuldfritt pris)
Utgångspris: 19 800 €
Båtplats: Kan köpas till.
Tomtareal: Ca 3,5 ha.
Utgångspris: 300 000 €.
Våningsyta: Ca 120 m² (grunden).
Tomtareal: 4250 m²
Utgångspris: 42 000 €
Tomtareal: Arealen på tomtområdena är ca 7 100 m² + 2 330 m²+ 3 414 m², totalt ca 12.844 m²
Utgångspris: 380 000 €
Tomtareal: Tomterna är ca 1 100 m² vardera.
Begärt pris: 10 000 €/tomt
Areal: Tomter för privathus 932m² - 1493m². Radhustomter 3832m² - 4651m²
Utgångspris: 30€ / m²
Areal: 3.550 m²
Utgångspris: 35 000 €

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!