2 åkerskiften i Torp, Eckerö

Stängningsdatum: 2018-12-21

2 åkerskiften om ca 3 790 m2 respektive ca 3 700 m2 med omgående tillträde bjuds nu ut mot anbud. 

 

BESKRIVNING

Skiftena är en del av lägenheten Gropsveden RNo 3:1, Torp, Eckerö (fastighetsbeteckning: 43-407-3-1).

Skiftena är belägna öster och väster om vägen mot Degersand. Skiftet öster om vägen är ca 3 790 m2 stort och skiftet väster om vägen är ca 3 700 m2 stort.

Vardera skiften består i huvudsak av åkermark vilken inte varit i rationell drift på många år.

Arrendeavtal belastar inte skiftena vilka kan tillträdas omgående.

Med köpet medföljer inte några andelar i samfällda områden.

Köpare svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (250 €), det offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), lagfartens utverkande, erläggande av överlåtelseskatt (4 % av köpesumman)  samt för lantmäterikostnader.

 

ANBUD

På den två skiftena gemensamt motses slutna skriftliga anbud vilka senast den 21 december 2018 skall lämnas till Mäklarhuset Åland Ab. Anbudsblankett finns bifogat i prospektet.

Säljaren förbehåller sig fritt rätten att anta eller förkasta givna anbud samt även att hålla auktion mellan anbudsgivare.

För mer information, kontakta ansvarig mäklare Roger Karlsson.

 

Fakta

Kommun: Eckerö
Fastighetsbeteckning: Skiftena är en del av lägenheten Gropsveden RNo 3:1, Torp, Eckerö (fastighetsbeteckning: 43-407-3-1).
Areal: 3 790 m2 respektive 3 700 m2
Typ: Åkerskiften
Samfällda områden: Ingen andel
Kostnader: Köpare svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (250 €), det offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), lagfartens utverkande, erläggande av överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) samt för lantmäterikostnader.
Anbud: På den två skiftena gemensamt motses slutna skriftliga anbud vilka senast den 21 december 2018 skall lämnas till Mäklarhuset Åland Ab. Anbudsblankett finns bifogat i prospektet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!