Renoveringsanmälan

Renoveringsanmälan till bolaget/disponenten enligt bostadsaktiebolagslagen som trädde i kraft 01.07.2010

  • När du bara målar eller tapetserar krävs inget meddelande.
  • Alla renoveringar som kan påverka fastighetens konstruktioner eller grannlägenheterna ska meddelas. Det betyder köks- och badrums-renoveringar, ändringar i elnätet, flytt av väggar eller reparation av väggar och golv som kan påverka ljudisoleringen till grannarna.
  • Meddelandet ska ske skriftligt, innan renoveringen inleds, till disponenten. Skriv vad du tänker göra, hur länge det tar och vem som skall utföra arbetet. Bifoga företagsnamn och FO-nummer för planerare och byggnadsarbetare. Komplettera med sedvanliga kvalitetsdokument för våtrum och VVS-installationer när arbetet är klart.
  • Större ändringsarbete t.ex. ändring i bärande konstruktioner måste godkännas av bolaget styrelse.
  • Bolaget har rätt att övervaka att renoveringsarbetet går rätt till, men det är du som lägenhetens ägare som i så fall står för övervakningskostnaderna.
  • Det är styrelsens ansvar att hålla register över alla ändringsarbeten i huset. En som köper lägenhet ska i disponentintyget kunna läsa vilka renoveringar som gjorts och när.
  • Meddelar du inte om ändringarbetena har du fullständigt ansvar för hela renoveringen, eftersom bolaget inte kunnat övervaka den.
  • Som aktieägare är du ansvarig för ev. fel i lägenhetens renovering alt. ändringsarbete i 10 år framåt.

Skriv ut blanketten här!

Kontakta Mäklarhuset Ab vid frågor!
disponent@maklarhuset.ax
tel.27682, 27683

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!